Nyheter

Unik konstruktion för att utvinna solenergi

På garagets tak har en unik, pergola-liknande konstruktion med ”hängande” solceller, byggts för att utvinna så stora mängder solenergi som möjligt. Den luftiga konstruktionen ger en känsla av kontakt med himlen och smälter in i byggnadernas design med i sträckt metall och glas. Målet var att bygga Skandinaviens vackraste garage.

Vissa parkeringshus har byggts utan tak på den översta våningen. Detta var fallet med garaget som tillhör Regionsjukhuset Örebro. Då sjukhuset ville maximera sin solenergiutvinning byggdes en fackverkskonstruktions, som påminner om en pergola, på garaget. Ett sekundärt bärverk konstruerades även för att panelerna att lutas upp mot solen med ca 20 graders vinkel. Mellan varje panelrad är det öppet och besökaren kan åskåda himlen. Kraftiga balkar har använts för konstruktionen för att motstå den vindpåverkan som kan uppstå på 9:e våningen.

Garaget på Regionsjukhuset Örebro har inneburit vissa utmaningen gällande konstruktionen och beräkningarna. Vanligtvis vid solcellsinstallationer finns det ett tak under panelerna vilket förhindrar att vinden kommer underifrån utan endast uppifrån och från sidan. Paneler monterades underifrån med hjälp av liftar.

– Vi känner inte till att parkeringsgarage har byggts på det här sätt tidigare. Normalt så bygger man inte en så stor konstruktion endast för solcellerna utan man utgår från befintliga konstruktioner, eller tak, när man ska montera solceller. Vi tror detta projekt är unikt på många sätt, säger Christoffer Caesar, vd på Swede Energy, företaget som står bakom konstruktionen.

– Vid nybyggnation av parkeringsgarage eller byggnader överhuvudtaget är det väldigt vanligt att det idag tas hänsyn till möjligheter för att installera solceller, antingen direkt vid byggnationen eller i efterhand. På p-hus som inte har dessa förutsättningar är det antagligen bara en tidsfråga, innan vi kommer att se liknande och andra innovativa lösningar, säger Christoffer Caesar.

Det finns en stor outnyttjad yta idag på öppna parkeringshus. Den extra skuggan som solpanelerna förser bilarna med på sommaren ett behagligare klimat i bilen och minskad miljöpåverkan eftersom man inte behöver kyla bilen i samma utsträckning.

Konstruktionen är praktisk då snö och regn inte samlas på panelerna. Det finns dessutom inte något tak under solpanelerna som behöver rengöras. Pergola-liknande konstruktioner som denna skulle kunna användas i stor utsträckning i framtiden, exempelvis vid banvallar och vägrenar.

Swede Energy har hittat energieffektiva lösningar för företag, industrier och bostadsrättsföreningar i snart 30 år och är en av de största i branschen när det kommer till utvinning av solenergi. Det senaste året har förfrågningar från företag som är intresserade av egna solcellsanläggningar mer än fördubblats och intresset för att utvinna solenergi lokalt är rekordstort. Fastighetsägare har det här året utlyst ett 10-tal ramavtals-upphandlingar för ett antal fastigheter istället för beställningar för en fastighet åt gången. Detta är ett nytt fenomen.

Swede Energy har varit med och hitta innovativa lösningar för företag och kommuner som vill ha ”här-producerad” el då man ser att energiförbrukning kommer att öka i framtiden och elförsörjningen behöver ske i närområdet för att belastningen på elnätet inte ska bli för hög. I Karlskrona byggdes exempelvis en annan innovativ lösning där solceller placerades i plastbackar på en gammal soptipp där marken inte var sanerad och därför inte kunde byggas på. Att hitta sätt att utvinna solenergi nära förbrukaren blir allt mer efterfrågat och då krävs det att vi tänker i nya banor.

Bild: Swede Energy