Nyheter

Trähus bra för både miljö och människor

Bättre miljö och mer välmående människor. Att bygga hus i trä har bara fördelar. Inte minst när det handlar om att nå målet med ett klimatneutralt Sverige. Det är dags att skogen blir en samhällsbyggare.

På onsdagen arrangerade Vreta Kluster seminarium i ämnet trähus – ett sätt att nå klimatmålen. Och panelen av bland andra arkitekter, kommunrepresentanter och byggherrar var enig – trä är materialet att satsa på.

– För att nå målet om max en och en halvgrads temperaturökning har Sverige en ambitiös färdplan för att bli nettonollutsläppare senast 2045. Där spelar bland annat skogen och träbyggandet en viktig roll, säger Tomas Nord, lektor vid Linköpings universitet.

Byggprocessen står för 70-80 procent av en byggnads klimatpåverkan och att bygga i trä kan reducera siffrorna i den fasen med hela 50 procent. Anledningen är förstås att trä är en förnybar råvara och att trähus lagrar den bundna koldioxiden. Men också att materialet är lättare och därmed inte kräver lika många lastbilstransporter som tyngre betong till exempel.

Och inte minst viktigt – människorna som ska bo i husen vill ha trä. Studier visar att vi mår bättre av att omge oss med trä. Det känns mjukare, vi blir lugnare, hjärtfrekvensen och stressnivån sjunker.

Effektivare byggprocess

Att bygga med korslaminerat trä innebär många fördelar. Inte minst när det kommer till att bygga snabbt.

– Om man från början planerar att bygga i KL-trä kan processen planeras med färre transporter. Dessutom är byggblocken två-tre gånger större än motsvarande betongblock vilket innebär att byggnadens stomme kan monteras betydligt fortare. Därtill kan installationerna i nästa steg komma i gång direkt eftersom det inte finns någon torktid att ta hänsyn till, säger Urban Blomster, marknadsutvecklare byggsystem, Södra.

Johan Thorsell från Växjö kommun berättade om hur Växjö blivit Europas första moderna trästad och hur man planerar för att behålla sin position.

– Till 2020 ska vartannat hus som byggs i Växjö vara av trä, säger han. Till 2022 släpper vi ordet trä och säger att prioritet i upphandlingarna ges till den som bygger med minst klimatpåverkan i byggnadens stomme och bärande delar.

– Det är spännande hur ett material kan ha så många effekter, säger Barbara Vogt från White arkitekter AB. Trä är klimatneutralt, det finns gott om det, det påverkar människors hälsa på ett bra sätt och de arkitektoniska möjligheterna är många. Trä är helt enkelt en super-hero som inte kan jämföras med något annat material.

Seminariet genomfördes av Vreta Kluster som en del av projektet Östergötlands gröna hjärta. Projektet skapar mötesplatser för dialog och samtal som engagerar olika intressegrupper och öka kunskaperna om skogens olika nyttor hos ännu fler målgrupper.

Fakta:
När skog avverkas till produktionen av ett åttavåningshus för 120 personer får man förutom KL-träet ut:

* värme för huset i sex år
* el för hela huset i åtta år
* pappersprodukter som räcker i 35 år
* textilier för 15 år
* 8 500 liter biodrivmedel.

Bilden:
Valla Berså är Linköpings första flerbostadshus som är byggt helt i KL-trä. Eva Lindstén från Lindsténs fastigheter som har byggt huset, berättade historien bakom byggnaden under seminariet.
Bild: Lindsténs