Nyheter

Tjockare isolering eller lägre lambda?

I byggkretsar diskuteras ibland hur man bäst kan öka den värmeisolerande förmågan hos en konstruktion. Sträva efter tjockare isolering? Eller använda isolermaterial med lägre lambdavärde? Knauf Insulation frågar Johnny Kronvall, professor emeritus i byggteknik och med ett enormt engagemang i energieffektiva och hållbara lösningar i byggbranschen.

Ett bättre isolerande material – med lägre lambdavärde – leder till att värmeisoleringsförmågan hos konstruktionen ökar utan att den blir tjockare. Man kan då till exempel med bibehållen värmeisoleringsförmåga gå ner en dimension i regelvirke, eller undvika ytterligare ett lager korsande reglar för en träregelvägg.

Fler fördelar med lägre lambda

Med fasta yttermått för en byggnad innebär det också att den användbara golvarean blir något större. En isolerskiva med lägre lambdavärde är dessutom tyngre, vilket innebär att formstabiliteten och hanterbarheten ökar. Det leder i sin tur till minskade materialskador och bättre arbetsutförande hos den isolerade konstruktionen, något som också påverkar väggens värmeisoleringsförmåga positivt.

Ökad tjocklek funkar – ett tag

Att bara öka isolertjockleken blir mindre och mindre effektivt ju mer välisolerad konstruktionen är. Medan en klent isolerad konstruktion bara behöver få några enstaka centimeter tjockare isolering för en betydande förbättring i U-värde, kräver en kraftigt isolerad konstruktion ett större tjocklekspåslag för att samma effekt ska uppnås. Det senare gäller ofta moderna välisolerade konstruktioner. Om man vill förbättra den värmeisolerande förmågan ytterligare hos sådana, är det mycket mera effektivt – såväl kostnadsmässigt som tekniskt – att välja isolermaterial med lägre lambdavärde.

Professorn tipsar

Kort sagt – om du ska göra något dåligt bättre, alltså vid renovering, se till att tjocka på isoleringen.

Om du ska göra något som är bra ännu bättre, här pratar vi nybyggnation, välj alltid isolering med lägre lambdavärde.

Min allra bestämdaste övertygelse är att det enklaste och bästa sättet att bygga nytt och isolereffektivt (λ33!) på ett rationellt, felsäkert och resursbesparande sätt, är att välja moderna lösfyllnadslösningar. Utan tvekan.

Så här funkar det

Välj isolertjocklek. Byt till bättre lambdavärde: kör vertikalt neråt från godtycklig punkt och läs av hur mycket U-värdet sänks. Kolla sen på hur mycket isolertjockleken skulle behöva öka för att uppnå samma U-värdesänkning genom att följa kurvan tills du träffar det U-värde som du sänkte till med hjälp av bättre lambda. Slutsats: Bättre lambdavärde är klart gynnsammare än tjockleksökning ju tjockare isolering man har.

Kort om Kronvall

Johnny Kronvall är professor emeritus i byggteknik och teknologie doktor i byggnadsfysik. Han har en gedigen karriär inom byggnadsfysik och energihushållning bakom sig. Hållbart byggande är en tydlig profil hos Johnny, som idag arbetar som Senior Advisor i programvaruföretaget StruSoft AB som förser byggbranschen med tekniska beräkningsprogram av olika slag.

Bild: Knauf Insulation