Nyheter

Nock Massiva Trähus levererar till Expo 2020

Nock Massiva Trähus har blivit utsedd till så kallad ”official supplier” till den svenska paviljongen vid världsutställningen Expo 2020. Nock kommer att leverera badrumsmoduler byggda i korslimmat trä, till utställningen som äger rum i Dubai mellan oktober 2020 och april 2021.

– Vårt sätt att bygga i korslimmat trä är klimatsmart och energieffektivt, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt än att bygga på traditionellt sätt i betong. Vi är stolta och glada att få bidra till Sveriges deltagande vid Expo 2020, säger Örjan Landström, vd för Nock Massiva Trähus.

Världsutställningen Expo 2020 äger rum i Dubai mellan oktober 2020 och april 2021. Temat för Sveriges paviljong är ”The Forest” vilket används som metafor i allt från det arkitektoniska förhållningssättet till utställningens dramaturgi, med rum som inspirerats av gläntor, kojor och trädkronor. Vid världsutställningen beräknas 150–180 deltagande länder och organisationer att delta och arrangörerna räknar med cirka 25 miljoner besökare.

– Temat ”The Forest” ligger verkligen rätt i tiden, och rimmar väl med Nocks träbyggande med volymbyggnadsteknik. Det har flera klimatnyttor – träet i en träbyggnad ersätter energiintensiva produkter som stål och betong, samtidigt som stora mängder kol lagras i träbyggnadens konstruktion. Det innebär i praktiken långvarig koldioxidförvaring, säger Örjan Landström.

Nock Massiva Trähus bygger klimatsmarta, energieffektiva och kostnadseffektiva flerbostadshus i korslimmat trä med modern volymbyggnadsteknik. Husen byggs nästan helt färdigt i fabrik, vilket ger snabb produktionstid och möjliggör låga hyresnivåer för de boende.

Bild: Alessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardère och Luigi Pardo Architetti