Nyheter

Castellum förvärvar fastigheter i centrala Västerås

Castellum har förvärvat två kontorsfastigheter i centrala Västerås av Imperia Fastigheter AB. Tillträde sker den 18 december i år, respektive 9 januari 2020.

Förvärvet omfattar två kontorsfastigheter, Kol 13 på Kopparbergsvägen 25 och Kungsängen 14 på Pilgatan 4, med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 7 551 kvm. Förvärvspriset uppgår till 217 Mkr efter avdrag för uppskjuten skatt om 11 Mkr. I förvärvet ingår även en outnyttjad byggrätt värderad till 5 Mkr, vilket kan möjliggöra nyproduktion om ca 2 500 kvm kontor i ett av Västerås mest centrala lägen.

– Västerås är en attraktiv stad med ett växande näringsliv där vi ser en stor potential. Vi har en uttalad strategi att stärka vår position som fastighetsförvaltare på centrala lägen i tillväxtorter. Detta förvärv är en del av det arbetet. Det känns både viktigt och roligt att skapa ytterligare möjligheter att vara med och utveckla Västerås stadskärna, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Affären i sammandrag:
Castellum förvärvar fastigheterna Kol 13 och Kungsängen 14
Säljare: Imperia Fastigheter AB
Förvärvspris: 217 Mkr
Tillträdesdag: 18 december 2019 för Kol 13 och 9 januari 2020 för Kungsängen 14
Genomsnittlig kontraktslängd: 3,3 år
Hyresvärde: ca 15 Mkr år 2020
Större hyresgäster: Thorén-gruppen
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: ca 7 551 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 99%.