Nyheter

Högeffektiva glas kan minska EU:s energiåtgång och koldioxidutsläpp med en tredjedel 2030

Europeiska unionen planerar att bli den första klimatneutrala ekonomin år 2050. För att uppnå målet är en drastisk minskning av byggnaders energiförbrukning en nödvändighet, även om Europa lyckas göra sin energiproduktion fossilfri. En ny studie visar att ett skifte till högeffektiva fönsterglas är en central åtgärd för att klara målen.

Glass for Europe har anlitat det oberoende forskningsinstitutet TNO för en studie om energibesparingar och CO2-utsläppsminskningar genom användning av högeffektiva fönsterglas.

– Rapporten är oerhört viktig. Den visar hur betydelsefullt glasbranschens bidrag kommer att vara för en hållbar framtid. Vi behöver bli ännu bättre på att föra ut kunskap och möjligheterna som vi har med dagens moderna energieffektiva glaslösningar, säger Jonas Nilsson, ordförande i Glasbranschföreningen.

Enligt studien går det att fastställa den mängd CO2 som kan minskas tack vare högeffektiva fönsterglas. År 2030 skulle till exempel användningen av avancerade fönsterglas innebära en årlig minskning med nästan en tredjedel av CO2-utsläppen från byggnader inom EU. År 2050 skulle, även om andelen förnybara källor i energimixen ökar, drygt 37 procent av CO2-utsläppen från byggnader kunna undvikas.

Mellan 2020 och 2030 skulle en fördubbling av fönsterrenoveringstakten innebära att utsläpp av mer än 240 miljoner ton CO2 undviks. Detta innebär en större CO2-utsläppsminskning i bygg- och fastighetssektorn jämfört med vad som släpptes ut 2016 av samtliga baltiska stater, Finland, Sverige och Danmark tillsammans. För Sveriges del skulle energibesparingen 2030 vara 34 procent och 2050 hela 43 procent.

– Fönsterglasets bidrag till ett klimatneutralt Europa skulle också totalt sett kunna bli ännu större. Nya glasprodukter, såsom smarta och elektrokroma glas, glasrutor med inbyggda solceller eller annan ny teknik, har inte tagits med i TNO-studien men när de vinner gehör leder det till ytterligare minskningar av koldioxidutsläppen, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.