Nyheter

Tre nya VDar utsedda i Inwidos finska bolag Sydänpuu, Profin och Klas1

Tre av Inwidos finska bolag har fått nya VDar. Aki Lindgrén har utsetts till VD i Klas1 och Ville Nevala till tf VD i Profin. Den tredje VD-tillsättningen gäller bolaget Sydänpuu, vars nye VD heter Markus Palola.

I samband med att VD Mikko Haapala lämnar VD-uppdragen i Profin, Sydänpuu och Klas1 har tre internrekryteringar skett för VD-posterna. Både Aki Lindgren och Ville Nevala har en gedigen sälj- och ledarskapserfarenhet från de bolag de nu tar över ledarskapet i.

I bolaget Sydänpuu, dotterbolag till Profin, blir Markus Palola VD. Markus Palola har varit platschef för bolaget sedan maj 2019, efter att tidigare varit Project Manager på Inwidos bolag Pihla Group.

Genom att tidigare VD Mikko Haapala, som varit med sedan Inwidos förvärv av Profin 2018, fortsätter som styrelseledamot i Profin och Sydänpuu, bibehålls värdefull kunskap och erfarenhet i utvecklingen av bolagen.

– Vi är mycket glada över att kunna internrekrytera tre nya ledare för våra finska bolag. Rekryteringarna ger ett krafttillskott och är exempel på hur Inwido aktivt arbetar med succession av ledarskap och att utveckla sina bolag, säger Henrik Hjalmarsson, Koncernchef & VD Inwido.