Nyheter

Bonava första bostadsutvecklare att förbinda sig till Science Based Targets Initiative

Bonava har som första bostadsutvecklare i norra Europa ansökt om att fastställa klimatmål i enlighet med FN:s klimatpanels rekommendation om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Bonava förbinder sig att minska bolagets direkta koldioxidutsläpp med ett absolut mål om 50 procent, och att minska hela värdekedjans koldioxidutsläpp med ett intensitetsmål om 50 procent per producerad bostad till år 2030 jämfört med 2018.

–  Klimatfrågan är en ödesfråga för mänskligheten och något som vi på Bonava tar på största allvar. Därför sätter vi upp ambitiösa målsättningar för det kommande decenniet. En hållbar och lönsam bostadsproduktion ställer stora krav på förändring, en utmaning vi på Bonava tar oss an med full kraft, säger Joachim Hallengren, VD och koncernchef, Bonava.

Samtidigt som klimattoppmötet COP25 i Madrid pågår ansluter sig Bonava till Science Based Targets Initiative. Det var för drygt ett år sedan FN:s klimatpanel (IPCC) publicerade rapporten ”Global Warming of 1.5 Degree C” som påvisade behovet av skyndsamt agerande för att begränsa konsekvenserna av den global uppvärmningen.

Bonava har under två års tid genomfört en genomlysning av bolagets direkta och indirekta klimatpåverkan. För att nå de uppsatta målsättningarna ska bolagets arbetssätt utvecklas mot cirkulär produktion. Även nya innovativa byggmetoder och materialval ska arbetas fram. Det handlar också bland annat om hållbar markanvändning och att ställa om till förnybar energi och förnyelsebara bränslen i hela värdekedjan.

Science Based Targets Initiative är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Science Based Targets är en vetenskaplig metod som säkerställer att bolagets målsättningar är i linje med vad vetenskapen säger krävs för att uppnå målen i det globala klimatavtalet från Paris.

Genom ett så kallat Letter of Commitment har Bonava initierat en ansökningsprocess som kommer att inbegripa en formell ansökan där besked om godkännande väntas under 2020. Läs mer om Bonavas hållsbarhetsagenda här.