Nyheter

Husbyggnadsinvesteringarna i Norden sviktar under tredje kvartalet

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för byggande och ekonomi i Norden, Nordenrapporten, presenterar företaget färska siffror för de nordiska husbyggnadsinvesteringarna. Enligt rapporten har takten för de påbörjade investeringarna bromsat in betänkligt i de nordiska grannländerna samtidigt som svensk husbyggnadsvolym har utvecklats bättre än förväntat.

Total husbyggnad i Sverige mätt i påbörjade investeringar uppgick under årets tre första kvartal till 185 miljarder kronor. Utfallet ligger i linje med fjolårets volym och det är lokalbyggandet som har utvecklats positivt medan bostadsbyggandet minskar.

I Norge, Danmark och Finland är utvecklingen däremot mer negativ. Jämfört med samma period förra året har volymerna minskat med mer än 10 procent i dessa länder, vilket indikerar ett mycket svagt tredje kvartal då halvårsutfallen fortfarande visade på god utveckling.

Totalt uppgår den samlade husbyggnadsvolymen i Danmark, Norge och Finland till ca 360 miljarder kronor under årets tre kvartal. Magnus Klein, konjunkturansvarig på NAVET Analytics, kommenterar utvecklingen:

– Siffrorna för tredje kvartalet visar på en oväntad utveckling med en negativ årstakt för alla länder utom Sverige. Samtidigt brukar det tredje kvartalet vara det svagaste och takten återhämta sig under det sista kvartalet, men det är något vi kommer att ta hänsyn till när nu när vi går in i vår prognosfas.

Bilden:
Husbyggnadsinvesteringarna i Norden sviktar under tredje kvartalet.
Bild: Navet och Mikael Tannus