Nyheter

Bristande nödbelysning kan skapa dödsfällor

I en debattartikel i Aktuell Säkerhet beskriver idag Mikael Castanius, VD på Belysningsbranschen, och Ronnie Bergdahl, ordförande i Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning (FSN) att det förekommer mycket stora brister i både underhåll och tillsyn av nödbelysning. Det gäller främst i offentliga lokaler, som t ex skolor, hotell, köpcentra och evenemangslokaler men även på arbetsplatser.

Debattartikeln bygger på en förstudie som FSN genomfört. Resultaten av studien är skrämmande, och ett flertal av de undersökta lokalerna uppvisade brister som skulle kunna få katastrofala följder vid t ex en brand, elavbrott, terrordåd eller liknande.

Debattörerna kräver att regeringen omedelbart ingriper och i första hand tvingar ansvariga myndigheter att utföra sin lagstadgade tillsynsskyldighet av nödbelysning i samtliga offentliga lokaler, fastigheter och arbetsplatser. Dessutom kräver de att regeringen inför en årlig s k rapporteringsplikt avseende underhåll av nöd-och hänvisningsbelysning liknande den som idag finns för ventilationskontroll (OVK).

– Vi har väldigt svårt att förstå varför ventilation idag har högre prioritet än nödbelysning, speciellt eftersom det krävs så små investeringar för att säkerställa att enkelt skydd faktiskt fungerar – ett skydd som garanterar människors säkerhet, skriver debattörerna.

– Ingen av oss vill vakna upp en morgon till nyheten om en ny katastrof med oskyldiga offer, en katastrof som med enkla medel hade kunnat undvikas, fortsätter de.

Se debattartikeln i sin helhet här: https://www.aktuellsakerhet.se/bristande-tillsyn-av-nodbelysning-kan-bli-en-dodsfalla/