Nyheter

Skydda dig mot brand – testa din brandvarnare!

Idag är det första advent och det är också brandvarnardagen. Visste du att 400 000 hushåll i Sverige saknar en fungerande brandvarnare? Skydda dig mot brand – testa din brandvarnare!

Här kan du läsa mer om brandskydd och den kostnadsfria tjänsten för påminnelse-sms.

Brandvarnardagen

Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år i hela Norden. Dagen är ofta också start på lokala kampanjer om brandskydd.

Kampanjen har arbetats fram tillsammans med räddningstjänsterna, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, Sveriges Allmännytta, Svensk försäkring, Fastighetsägarna Sverige, länsstyrelserna och MSB.

Kampanjens målsättning är att få fler människor att testa sin brandvarnare och att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma.