Nyheter

Tryggheten ökar bland MKB Fastighet ABs kunder i Malmö

Trots den senaste tidens våldsamma och tragiska händelser i Malmö visar MKBs årliga kundenkät att andelen kunder som känner sig trygga har ökat från 76,8 procent till 78,2 procent. Det är en stor ökning under ett år och ett bra resultat i en orolig tid.

– Vi jobbar hårt med trygghetsfrågorna både när det gäller fysiska förändringar i områdena och sociala insatser som skapar gemenskap och sammanhang. Det är glädjande att ett långsiktigt och uthålligt arbete ger resultat på den upplevda tryggheten, säger Mats Nilsson förvaltningschef på MKB Fastighets AB.

I oroliga tider efterlyses alltmer fastighetsägarnas ansvar för tryggheten i sina bostadsområden. Detta är något som MKB har arbetat kontinuerligt med under lång tid och som också uppmärksammats på nationell nivå.

Nära förvaltning

Trygghet och trivsel skapas bland annat genom MKBs arbetssätt med nära förvaltning. Det betyder att bolaget har områdeskontor med personal i cirka 25 bostadsområden. Personalen rör sig ute och har nära kontakt med de boende. Ett annat exempel är Trygghetsjouren som hanterar störningar i bostadsområdena på kvällar och helger när MKB inte är på plats. De genomför också trygghetsvandringar.

Trygghetsarbetet

MKB är engagerade i många olika aktiviteter som skapar trygghet: läxhjälp, sommarjobb, anställning av långtidsarbetslösa, meningsfulla fritidsaktiviteter för unga, mötesplatser, olika samarbeten med mera.

Ett exempel är BID Sofielund – ett samarbete där fastighetsägare, Malmö stad, polis, civilsamhälle och näringsliv med gemensamma krafter har lyft Sofielund med tydliga resultat. Den 8 november tilldelades BID Sofielund första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA) av Brottsförebygganderådet, Brå.

Mer fakta om enkäten och trygghetsarbetet

Enkäten genomfördes under hösten 2019 och samtliga MKBs kunder (cirka 24 000 lägenheter) hade möjlighet att svara på frågor om sitt boende och om MKB som hyresvärd. Svarsfrekvensen var 45 procent (cirka 11 000 personer/hushåll).

Sedan MKBs mätningar startade 2007 har trygghetsindex ökat med 5,4 procentenheter (2007: 72,8, 2019: 78,2).