Nyheter

Trygg plåt – ett säkert val av plåtslageri

Auktorisationssystemet för byggplåtsföretag har nu fått namnet ”Trygg plåt”. Syftet med auktorisationen är att systemet ska höja branschens status och vara ett kvalitetsbevis.

– Vi vill att auktorisationen ska leda till högre kvalitet på plåtarbetet och ge trygghet åt kunden, säger Rickard Lindskog, ansvarig för ”Trygg plåt” på Plåt & Ventföretagen.

2017 lanserade Plåt & Ventföretagen auktorisation för byggnadsplåtslagerier. Under det senaste året har intresset ökat, främst från beställarledets sida.

– Syftet med auktorisationen är att höja branschens status och anseende genom att företagen arbetar systematiskt med att säkerställa sin leverans till kund. Detta ska även leda till högre kvalitet på plåtarbetet. Och för beställare innebär det många fördelar att anlita ett auktoriserat byggnadsplåtslageri, säger Rickard Lindskog på Plåt & Ventföretagen.

Med nära 80 auktoriserade plåtslagerier var det dags att ge auktorisationen ett tydligt namn. Valet föll på ”Trygg plåt”.

– Sedan starten har auktorisationen benämnts som ”Auktorisationen för byggplåtslageri”, vilket visserligen ger information om vad konceptet handlar om, men nu har vi dessutom lagt till ett mer slagkraftigt och förklarande namn, nämligen ”Trygg plåt”, säger Rickard Lindskog.

Han drar också paralleller till andra system som till exempel ”Säker vatten” samt Plåt & Ventföretagets egna licensieringssystem ”Skotta säkert”.

– Det är namn som ger trygga associationer och som är lätt att förstå för beställarna, vilket vi anser att även ”Trygg plåt” gör. Nu ska vi bygga vidare och förstärka budskapet om att det här är ett kvalitetsbevis som bara utfärdas till kunniga och seriösa plåtslagerier.

Hela listan samt mer information finns på:

pvforetagen.se/auktorisation.