Nyheter

Fastec Sverige bygger Ica Fastigheters första butik helt i trä

Fastec Sverige har av Ica Fastigheter fått uppdraget att bygga deras första butik helt i trä. Det är en totalentreprenad av en Supermarketbutik byggt i massivt svenskt trä.

Butiken ligger i Lindvallen i ett attraktivt och tillgängligt läge utmed Fjällvägen, väg 66. Stort fokus ligger på hållbarhet, liten klimatpåverkan och målet är en modern matbutik som ska certifieras i högsta miljöklass, Miljöbyggnad Guld.

ICA Fastigheter lägger stort fokus på att skapa hållbara byggnader över tid och en minskad klimatpåverkan. Som ett första projekt, där just materialval har fått extra stort fokus, byggs därför nya ICA Supermarket Lindvallen helt i massivträ för ett minskat klimatavtryck.

Driftmässigt ska butiken ha en kylanläggning som kommer producera värme och kyla som är 100 procent förnybar, vilken tillsammans med ett geoenergisystem kommer säkra att fastigheten får effektiv uppvärmning med minimal elförbrukning så väl vinter- som sommartid.

Nya ICA Supermarket Lindvallen blir en butik med en BTA på 2 368 kvm och ett online-koncept med drive-thru för utlämning av matkassar byggs med tillgänglighet från parkeringen.

Det kommer att finnas parkeringsmöjligheter till 320 bilar som disponeras tillsammans med de två grannaktörerna. Laddstolpar för elbilar kommer finnas på parkeringen. Projektet är påbörjat och ska vara klart hösten 2020.

– Vi är glada och stolta att tillsammans med Ica Fastigheter vara med och utveckla hållbara butiksbyggnader och även att få påbörja vårt 50:e miljöcertifieringsprojekt, säger Anders Karlsson, projektchef.

Bild: Liljewall arkitekter