Nyheter

Skymap och Moba Sweden i unik samarbete

Nystartade Bygg-Tech bolaget SkyMap Innovations är drivande i utvecklingen av digitaliseringen i bygg- och anläggningsbranschen.

Genom sin egenutvecklade SkyMap Portal och kringtjänster hjälper de byggherrar, fastighetsägare, projektörer och entreprenörer att effektivisera sin verksamhet. Nu inleder det Växjöbaserade bolaget ett samarbete med MOBA Sweden som är ett väletablerat namn inom maskinstyrning.

I undersökningar genomförda av Industrifakta och Svensk Byggtjänst bedömer branschens aktörer själva att bristande kommunikation inom bygg- och anläggningsbranschen kan kosta upp till 60 miljarder kronor årligen.

MOBA och SkyMap inleder nu ett unikt samarbete för att ta ett kliv mot ytterligare effektivisering av den svenska bygg- och anläggningsbranschen.

– SkyMap känns väldigt likt MOBA i sitt sätt att närma sig framtiden gällande BIM (Building Information Management). SkyMap vill vara en partner till sina kunder som hjälper till att effektivisera genom digitalisering, det är samma syn som vi på MOBA har, säger Patrik Wallgren, VD MOBA Sweden.

De båda bolagen, som ligger i framkant inom sina respektive branscher, ser stora möjligheter till förbättrad lönsamhet, bättre arbetsmiljö och inte minst, ökad hållbarhet.

– I samarbetet med MOBA får vi ett partnerskap som gör att vi får ut den kunskap och kreativitet vi besitter, snabbare på marknaden. Det ger oss också ekonomiska möjligheter att utveckla oss vidare och skapa än mer kundnytta för slutanvändarna, säger Jon Bengtsson, SkyMap Innovations VD och medgrundare.

Samarbetet innebär att kunder till MOBA får tillgång till ett system som gör att de kan arbeta ännu effektivare, mer hållbart och med ökad lönsamhet.

– Vi på MOBA brinner starkt för framtiden och vill genom samarbetet med SkyMap visa på vårt innovativa synsätt när de kommer till att lösa kundens problem. Vårt affärsområde är SMARTA maskinkontroll-system och SkyMap tillsammans med MOBA ger kunden väldigt starka mervärden, säger Patrik Wallgren.

– De båda bolagen ser detta första projekt som inledningen på ett långsiktigt samarbete. Tillsammans skapar vi en plattform som är anpassad för framtiden. En plattform som knyter samman branschen på ett enkelt och öppet sätt. Båda bolagen ser stora synergier med vad det större beställar-bolagen i Sverige efterfrågar.

– Tillsammans kan vi öka våra marknadsandelar i Sverige och bredda vår kundbas genom delaktighet mellan bolagen. Vi har liknande framtidsvisioner och kan tillsammans på ett bredare sätt påverka branschen att arbeta mer kostnadseffektivt och hållbart, säger Patrik Wallgren.

Bilden:
Jon Bengtsson, SkyMap Innovations VD och medgrundare.