Nyheter

Södra inleder utvecklingsarbete kring byggsystem i massivt trä med SBU Framtid AB

Södra inleder ett samarbete med SBU Framtid AB om ett utvecklingsarbete kring det nya byggsystemet baserat på korslimmat trä. Startskottet för samarbetet blir byggprojektet Kilströmskaj i Karlskrona.

– Att arbeta tillsammans med fastighetsutvecklare, arkitekter och entreprenörer är värdefullt för att vi ska kunna utveckla vårt byggsystem och produktportfölj. Vi ser det därmed som en stor förmån att få samarbeta med så starka partners som SBU Framtid. Med vårt system och deras erfarenheter kan vi tillsammans utveckla och effektivisera byggprocessen, säger Jörgen Hermansson, chef Södra Building Systems.

SBU Framtid AB är ett fastighetsutvecklingsbolag i ägarsamverkan mellan Wingårdhs Arkitektkontor AB, JSB Construction AB och Kai-Larsen Affärsutveckling AB. Affärsidén är att bygga flerfamiljshus i trä, med hög designgrad till attraktiva priser genom industriell byggproduktion.

Det första gemsamma byggprojektet med Södra blir Kilströmskaj i Karlskrona. Det består av ett sexvåningshus och två fyravåningshus. Totalt handlar det om ett 50-tal lägenheter och levereras i 17 transportenheter. Husen kommer att placeras vackert vid kajen i Karlskrona. Husens fasad kommer att vara i färgade cederspån.

Långsiktiga samarbeten är nyckeln

– En förutsättning för att skapa extra värden i byggprocessen är långsiktiga samarbeten. Trä i höga byggnader är ett relativt nytt sätta att bygga i Sverige. Vi måste sätta oss in i materialets egenskaper och därför är ett samarbete med en leverantör avgörande. Södra har visat på vilja att utveckla sin produkt så att den stämmer överens med det marknaden efterfrågar och kommer att efterfråga, säger Torsten Kai-Larsen, vd och grundare av SBU Framtid.

– För att vi ska lyckas måste vi leverera det vi säger och därför är det avgörande att ha bakomliggande partners där vi känner oss trygga, som har rätt kapacitet, storlek och trovärdighet. Vi känner att Södra har visat prov på det och vi tror på ett fruktbart samarbete, säger Pether Fredholm, vd för JSB.

– Just nu har vi ett projekt Kilströmskaj i Karlskrona som vi skarpt genomför med Södra. Det som är allra mest spännande med Södra är att man inte ser KL-trä som en råvara för en stomme utan ser det som ett byggsystem. Det är den kombinerade produktens koldioxidutsläpp som är det väsentliga, inte bara stommens. Södra är de som går i frontlinjen för ett modernt tänkande kring hur man får ner koldioxiden i byggprocessen, säger Gert Wingårdh, vd Wingårdh Arkitektkontor.

Drivkraften bakom tillväxten och konkurrenskraften för korslimmat trä är behov av minskat koldioxidutsläpp, tids- och kostnadskontroll, samt ökad prefabriceringsgrad och därmed högre effektivitet på byggarbetsplatsen.

– Vår gemensamma resa fortsätter med att göra det enkelt att välja trä och enkelt att bygga med trä på ett värdeskapande sätt, säger Jörgen Hermansson.

Bilden:
Fr. vänster: Jörgen Hermansson, Gert Wingårdh, Torsten Kai-Larsen och Pether Fredholm.
Bild: William Gustavsson, Wingårdh Arkitektkontor