Nyheter

Hyresgästerna i Hyllie har bra boendemiljö

I dagarna fick hyresfastigheten HSB Sportsbyn i Hyllie verifiering på att fastigheten lever upp till de miljökrav som ställdes när det började byggas 2014 enligt certifieringen Miljöbyggnad nivå Silver.

Det innebär bland annat att fastigheten har låg energianvändning, god inomhusmiljö gällande ljud, luft, klimat och dagsljus samt rätt val av material och byggvaror.

– Detta är ett tydligt bevis på att vi lever upp till de hårt ställda miljökraven. Energieffektiva hus gynnar både miljön och de boendes ekonomi, säger Marcus Johansson, chef för hyresfastigheter på HSB Malmö.

Vad är Miljöbyggnad?

Alla vill bo och arbeta tryggt och sunt. Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom noggrann kontroll av huset med sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra för dig och för miljön. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.