Nyheter

Ny rapport visar: Arbetsplatsförändringar bidrar till produktivitet hos medarbetarna

Arbetssättet har de senaste åren förändrats enormt och det talas allt mer om såväl coworking som aktivitetsbaserat arbete. Coworking-konceptet UMA Workspace öppnar nu kontor på två nya adresser i Stockholm, Solna Strand och Götgatsbacken.

Sedan tidigare finns även UMA Kungsbron. I samband med öppningen av UMA Solna Strand presenterar det internationella analysföretaget Leesman sin senaste rapport som visar att varannan svensk anser att arbetsplatsen tillåter dem att arbeta produktivt efter en arbetsplatsförändring.

UMA Workspace, coworking-konceptet som erbjuder sina kunder flexibla och effektiva lösningar, befinner sig i en intensiv expansionsfas. Under hösten öppnar två nya coworking-kontor i Stockholm, detta innebär att konceptet går att finna på tre adresser i stan.

I oktober öppnade Solna Strand och i början av december öppnar UMA Götgatsbacken i den ikoniska 1960-talsbyggnaden S:t Paul. UMA Workspace är utformat för att möta den ökade efterfrågan på flexibilitet, effektivitet samt service och på kontoren finns såväl privata kontor, öppna arbetsplatser och mötesrum. Fokus ligger på att erbjuda flera olika typer av ytor som matchar olika typer av arbetsuppgifter och behov, så kallat aktivitetsbaserat.

Det aktivitetsbaserade arbetssättet har länge diskuterats. I Leesmans rapport The Workplace Experience Revolution – Part 2 har företaget undersökt medarbetarupplevelsen efter en arbetsplatsförändring, som exempelvis en ombyggnad eller flytt, vid totalt 346 arbetsplatser varav 50 svenska. I dag resulterar många förändringar i just aktivitetsbaserade kontor.

Data från Leesman visar bland annat att 56 procent av de svenska medarbetarna anser att deras arbetsplats får dem att arbeta produktivt efter en förändring. Medarbetare med mer komplexa roller upplever störst förbättring. Ju fler uppgifter och aktiviteter som rollen rymmer, desto större är alltså behovet av aktivitetsbaserade kontor.

– Vårt sätt att arbeta befinner sig i en förändringsfas. Leesmans rapport visar att det finns ett samband mellan arbetsplatsens utformning och produktivitet. I dag vill vi kunna arbeta på många olika platser, dels rent geografiskt men också beroende på vilken typ av uppgift vi utför. På UMA Workspace vill vi genom våra aktivitetsbaserade coworking-kontor erbjuda effektivitet och flexibilitet, för det lilla företaget såväl som till stora organisationer som behöver ett förlängt kontor. På våra kontor finns därför många olika typer av ytor som passar olika arbetsuppgifter och behov. Allt för att våra kunders arbete ska vara produktivt och inspirerande, säger Karita Huotari, direktör på UMA Workspace.

Leesman delar in arbetsplatserna i tre kategorier. Arbetsplatser som får ett Leesman Index-resultat (Lmi) som är 70 eller mer placeras i den högsta kategorin ”Katalysatorn”. De med Lmi 60–69,9 hamnar i kategorin ”Möjliggörare” och de med Lmi lägre än 60 placeras i den lägsta kategorin ”Bromskloss”. I Sverige placeras 18 procent av de undersökta kontoren i den högsta kategorin och hela 46 procent i den näst högsta, ”Möjliggörare”.

– Aktivitetsbaserade kontor har länge varit populärt i Sverige vilket gör att många har höga förväntningar på arbetsplatsförändringar. Trots höga förväntningar lyckas närmare hälften av företagen placera sig i Möjliggörare-kategorin. Det finns också många fina exempel av förändringsarbete i kategorin Katalysatorn, säger Peggie Rothe, Development Director på Leesman.

Om rapporten;
Leesmans rapport The Workplace Experience Revolution – Part 2 har undersökt medarbetarupplevelsen i 346 kontor efter en arbetsplatsförändring. Samtliga arbetsplatser hade 50 respondenter eller fler. Totalt rör det sig om 84 158 respondenter. I Sverige deltog 50 arbetsplatser med minst 50 respondenter. Totalt har 14 740 svenska respondenter deltagit.

Bild: UMA Workspace