Nyheter

HSB brf Roskilde i Malmö friköper fastigheten Roskilde 1 av Malmö stad

HSB brf Roskilde i Malmö friköper fastigheten Roskilde 1 av Malmö stad. Köpesumman är 81 507 000 kronor och beräknas på en byggrätt om 12 819 m2 bruttoarea.

Tekniska nämnden samtyckte till styrelsens ansökan om friköp i juni 2019 och med fullmäktiges beslut den 31 oktober 2019 förvärvar bostadsrättsföreningen fastigheten. Bostadsrättsföreningens styrelse har hanterat friköpsprocessen, fört dialog med Fastighets- och gatukontoret samt Nordea, men betonar att styrelsen har yrkeskompetens inom området.

Brf Roskilde bildades 1944 och har haft fastigheten med tomträttsupplåtelse med en årlig hyra på 13 384 kr från 1944 till 2019. De två bostadshusen på fastigheten uppfördes 1945 med 160 bostadsrätter och är belägna vid Roskildevägen norr om Pildammsparken i Malmö.

Bostadsrättsföreningen hade en extra föreningsstämma hösten 2018 där alternativen var att förnya tomträttsavtalet med 1 640 000 kr per år i tomträttsavgäld eller att friköpa fastigheten för 81 507 000 kr. Föreningens medlemmar tog beslut om friköp samt finanserna det med lån och 1 % amortering per år.

– Friköpet är initialt en stor kapitalsatsning, men det ger kontroll över marken som våra hus står på och en bostadsrättförening är en evighetsförvaltare. Vi kan inte sälja fastigheten och då är det ett naturligt steg att köpa marken, som vi redan förvaltar. Det gäller att styrelsen har kontroll över kassaflöde och underhållsplaneringen samt amorterar på lånen, vi har planerat ekonomin långsiktigt och bostadsrätternas avgiftshöjning blir 3 % 2020. Därtill måste man ha en bra bankkontakt som ser värdet i investeringen och det har vi i Nordea som lånat oss hela friköpsbeloppet, säger Jörgen Magnusson, ledamot i styrelsen.