Nyheter

Betongindustri lanserar nytt sortiment av klimatförbättrad betong

Från och med årsskiftet kan kunderna beställa betong från Betongindustri som ger en mindre klimatpåverkan än traditionell betong. Den klimatförbättrade betongen går att få med en minskad koldioxidpåverkan i tre nivåer: 10, 25 eller 40 % jämfört med Svensk Betongs branschstandard.

– Efterfrågan på betongprodukter med lägre klimatpåverkan ökar tydligt och vi ser därför ett behov av att uppdatera vårt befintliga miljösortiment. För att möta behovet och samtidigt underlätta för kunder och föreskrivande led att välja rätt betong – vilket betyder samma höga kvalitet men mindre koldioxidutsläpp – så lanserar vi nu vårt nya produktsortiment, säger Jonas Axeling, marknadschef på Betongindustri.

Det nya sortimentet ingår i Betongindustris befintliga koncept BI Optimal, som består av ett antal definierade betongprodukter och en optimeringstjänst i form av rådgivning inför beställning. Betongprodukterna går att välja i tre steg av koldioxidreduktion, BIO 1-2-3, baserat på miljöambition i projektet.

Den klimatförbättrade betongen har även specificerade koldioxidekvivalentnivåer, vilket underlättar vid projektering i tidiga skeden och för att göra kalkyler av den totala klimatpåverkan för ett projekt.

– Klimatpåverkan uppstår både i produktionsskede, vid transporter och vid val av delmaterial. Därför är det bättre att specificera absoluta koldioxidekvivalentnivåer för betongprodukterna i stället för att endast redovisa reduktionsnivåer i procent. Detta hjälper såväl projektörer som entreprenörer att välja rätt betong, inte bara med hänsyn till beständighet och hållfasthetsklass utan också med hänsyn till miljöpåverkan, säger Jonas Axeling.

Klimatförbättringen uppnås genom att delar av cementet ersätts av andra råmaterial med liknande egenskaper. Detta är inget som försämrar betongens kvalitet, utan ger en precis lika bra produkt.

Klimatförbättrad betong kan nu levereras från Stockholm, Malmö och i anslutning till större projekt. Inledningsvis är det ett antal standardprodukter med inriktning på husbyggnad som går att beställa i det nya sortimentet.

Bild: Betongindustri