Nyheter

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 17,6 miljoner kronor

Boverkets samlingslokaldelegation delar årligen ut bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. I år, 2019, får 17 projekt som utvecklar samlingslokaler för ungdomar dela på 17,6 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat användas för att utveckla verksamheten och göra lokalerna mer attraktiva för ungdomar.

De 17 organisationerna får bidrag för verksamhetsstödjande insatser och enklare ombyggnad eller anpassning av en allmän samlingslokal, eller utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen. Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal eller dess utomhusmiljö till ungdomsverksamhet.

Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet i en sådan lokal och för att utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet. Bidrag kan även ges för inventarier som till exempel modernisering med teknisk utrustning. Bidrag kan lämnas till hela kostnaden.

Boverket ska särskilt prioritera de ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, främst i storstäderna, och lokaler för ungdomar. En viktig faktor vid fördelningen av årets bidrag är att projektet har ett tydligt syfte att utveckla ungdomsverksamheten i lokalen.

En annan viktig faktor är Boverkets bedömning av behovet av samlingslokalen i området och på orten.

Även i år har sökande organisationer totalt sökt mer i bidrag än vad som finns att dela ut och Boverkets samlingslokaldelegation har därför tvingats avslå flera ansökningar. Totalt kom det in 57 ansökningar på sammanlagt cirka 60 miljoner kronor. Verksamhetsutvecklingsbidraget kunde sökas fram till och med den 31 augusti 2019 och beslut togs den 21 november.

Föreningar som fått stöd

Mellanstadens Folkets Hus och Park, Karlskrona, Blekinge län, 457 000 kronor
Lokalföreningen IOGT NTO 922 Orsa, Orsa, Dalarnas län, 1 170 000 kronor
Föreningen Folkets Hus Nyhammar upa, Ludvika, Dalarnas län, 750 000 kronor
Vänskapsförening i Skåne, Malmö, Skåne län, 790 000 kronor
IOGT-NTO 27 Globen, Hässleholm, Skåne län, 1 350 000 kronor
Våra Gårdar Riksorganisation, Stockholm, Stockholms län, 1 120 000 kronor
KRIS Södertälje, Södertälje, Stockholms län, 1 150 000 kronor
Bygdegårdarnas Riksförbund, Stockholm, Stockholms län, 1 200 000 kronor
Drömstort Förening, Stockholm, Stockholms län, 850 000 kronor
Fisksätra Folkets Hus, Nacka, Stockholms län, 1 350 000 kronor
Folkets Husby, Stockholm, Stockholms län, 900 000 kronor
Rinkeby Folkets Hus, Stockholm, Stockholms län, 1 500 000 kronor
Folkets Hus och Parker, Stockholm, Stockholms län, 1 650 000 kronor
Nya Rågsveds Folkets Hus, Stockholm, Stockholms län, 525 000 kronor
Bredsands Folkets Hus Förening, Sundsvall Västernorrlands län, 650 000 kronor
Stiftelsen Fryshuset i Göteborg, Göteborg, Västra Götalands län, 840 000 kronor
Föreningen Navet i Bergsjön, Göteborg, Västra Götalands län, 1 300 000 kronor

Läs mer om bidraget på Boverkets webbplats: