Nyheter

Vägen till ett lyckat arbete i kök och bad

Vad ska man tänka på och begära av sin hantverkare för att alla regler ska uppfyllas? För att förenkla har försäkringsbolagen och branschorganisationerna gemensamt tagit fram en enkel broschyr som vägledning.

Varje år sker vattenskador i Sverige för ca 10 miljarder kronor vilket motsvarar ca 27 miljoner per dag*. En stor del av dessa går att undvika om bad och kök byggs och renoveras enligt de regelverk som finns. Därför har försäkringsbolagen och branschorganisationerna för första gången gått samman och gett ut en tydlig och lättfattlig broschyr som enkelt förklarar vad man ska tänka på och begära av sin hantverkare för att alla regler ska uppfyllas.

– Det är svårt att veta vilka regler som gäller och vilka krav man kan ställa vid ny- och ombyggnation.  Med ”Vägen till ett lyckat arbete” hoppas vi förenkla för både villaägare, fastighetsägare och hantverkare, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum som samordnat broschyren.

Det är första gången någonsin som branschen ger ut en gemensam broschyr. Bakom initiativet står Byggkeramikrådet, GVK/Svensk Våtrumskontroll, Målarbranschens våtrumskontroll, Säker Vatten, Installatörsföretagen, Svensk Försäkring, Dina Försäkringar, Folksam, Gar-Bo, IF, Länsförsäkringar, Moderna försäkringar och Trygg Hansa.

Fackmässigt utförande, branschregler och avvikelser

Både konsumenttjänstlagen och försäkringsbolagens villkor har krav på ett fackmässigt utförande. Det är särskilt viktigt när det gäller rördragning, tätskikt, värmegolv och andra anordningar med höga krav på utförande. Men frågan är när ett utförande är fackmässigt?

– En annan viktig del är att känna till skillnaden mellan avvikelser och felaktiga utföranden, som båda kan innebära att vattenskador inträffar, säger Thomas Helmerson.

Om branschreglerna följs lämnar hantverkaren ett intyg med dokumentation över hur arbetet är utfört. Det är bara branschanslutna hantverkare som har rätt att utfärda organisationernas intyg.
Förutom en rad handfasta råd innehåller broschyren en länksamling där mer information finns.
Broschyren ”Vägen till ett lyckat arbete” är gratis och finns att ladda ner digitalt hos alla aktörer som står bakom den.

Borschyren finns digitalt på samarbetsparternas webbplatser, samt på www.vattenskadecentrum.se

–  Vi hoppas att den ska få stor spridning och underlätta för alla som funderar på att bygga nytt eller renovera kök och badrum, avslutar Thomas Helmerson.

*Uppskattningen av skadekostnaden omfattar förutom försäkringsbolagens ersättningar även fastighetsägarnas kostnader så som självrisker och åldersavdrag. I summan ingår även kostnader för vattenskador inom stat, kommun och andra fastighetsägare som själva står för skadekostnaderna.

Bild: Säker Vatten