Nyheter

Kostnaderna sjunker för bostadsbyggandet

Ny statistik från SCB visar att byggpriserna minskat med 2 procent för byggande av flerbostadshus i jämförelse med föregående år.

–Många års skenande kostnader bryts nu som en följd av den sjunkande byggkonjunkturen, men det sker från höga nivåer. Höga kostnader för att bygga betyder höga hyror i det som byggs. Byggmarknaden skulle må bra av mer konkurrens. När konkurrensen är undermålig skickas höga kostnader vidare till kunden, hyresgästen, som behöver någonstans att bo, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Det genomsnittliga totala produktionspriset år 2018 var 41 103 kr per kvadratmeter i flerbostadshus i riket som helhet. För hus upplåtna med hyresrätt var den genomsnittliga kostnaden per kvadratmeter 34 179 kr och för bostadsrätt 48 525 kr. Hyresgästföreningen tror däremot inte att hyrorna i nybyggda lägenheter kommer sänkas som ett resultat.

– Konkurrensen behöver stärkas, och då krävs nya tag i bostadspolitiken. Staten kan förse nya aktörer med förmånliga lån och kreditgarantier. Kommunerna kan möjliggöra mer mark. För att minskande produktionskostnader verkligen ska komma konsumenten till dels krävs att byggandet fortsätter även när priserna sjunker. Fler bostäder ger fler alternativ att välja mellan, vilket ger press nedåt på hyrorna, avslutar Martin Hofverberg.

Bild: Pixabay