Nyheter

Jättesatsning på studentbostäder i Malmö

Det blir en av Sveriges största satsningar på studentbostäder, när det internationella konceptet BaseCamp Student nu gör sin första svenska etablering. Valet föll på Skandia Fastigheters hållbarhetscertifierade stadsdel Masthusen i Malmö, och de 640 rummen kommer att öka stadens studentbostadsbestånd med 30 procent.

Masthusen i Västra Hamnen är Sveriges första hållbarhetscertifierade stadsdel. Här har Skandia Fastigheter utvecklat kontor, handel, bostäder och samhällsservice, med fokus på låg miljöbelastning och levande, trygga miljöer. Nu kompletteras området med studentbostäder, genom försäljningen av fastigheten Tåten 1, bestående av en byggrätt där BaseCamp Student ska uppföra ett kvarter om cirka 19 000 kvadratmeter i 6-9 våningar. Det blir runt 640 möblerade rum och gemensamma ytor, med beräknad inflyttning 2022.

BaseCamp Student finns idag på sex platser i Danmark, Tyskland och Polen. Konceptet tar studentboende till en ny nivå genom stort fokus på design och service, med planerade aktiviteter, nätverkande, träning, underhållning och mycket mer.

– BaseCamp Students etablering bidrar stort till vår och stadens gemensamma ambition om att Masthusen ska vara Västra Hamnens multifunktionella nav. Parallellt med detta planerar vi nu för ännu ett kvarter, som bland annat kommer att innehålla ett mobilitetshus och en förskola i fem våningar med 4 000 kvadratmeter grönytor, varav hälften på tak. Vi har också ambitionen att tillgängliggöra taket efter förskolans öppettider så att Malmöborna kan få ta del av den fantastiska miljö vi tillför området, säger Tim Prevolnik, marknadsområdeschef i Malmö på Skandia Fastigheter.

Bild: Lars Gitz Architects