Nyheter

Grönt ljus för om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum

Ett förslag på om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum har nu fått grönt ljus av kommunstyrelsen i Göteborg. En plan som hoppas få bukt med ett besvärligt skadedjursproblem, rapporterar Sveriges Radio Kulturnytt.

– Vi har sedan en tid tillbaka en del problem med skadedjur i verksamheten och för att inte skadedjuren ska kunna göra åverkan på konstverken så behöver vi ha en ganska omfångsrik hantering av detta, säger Anna Hyltze tillförordnad museichef till Sveriges Radio Kulturnytt.

Göteborgs konstmuseum når idag inte upp till internationella krav . Det kommunala fastighetsbolaget Higab har gjort en förstudie med ett förslag på om- och tillbyggnad för 800 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen i Göteborg beslutade under onsdagen att gå vidare med förslaget. Men hur det ska finansieras är fortfarande en öppen fråga. Enligt Göteborgs kommun så behöver man en extern finansiering från statligt och regionalt håll.