Nyheter

Skövdebostäder startar kampanj för återvinning

Att människor inte källsorterar sina förpackningar är ett vanligt problem i soprummen. Skövdebostäder startar nu en informationskampanj där såväl hyresgäster som övriga kommuninvånare uppmuntras till att återvinna.

Alla Skövdebostäders hyresgäster har tillgång till någon form av källsortering i sitt närområde. Hur noggranna de boende är med återvinningen varierar.

– En stor del av våra hyresgäster är väldigt duktiga på att återvinna och vi vet att det finns ett miljöengagemang. Samtidigt ser vi ofta att mjölkkartonger och liknande slängs i hushållssoporna, trots att det finns källsortering i närheten. Ett annat problem är att vissa stoppar ner den bruna matavfallspåsen i en plastpåse innan den slängs. Plast blir varken bra som biogas, eller som gödning på våra åkrar. Den som är orolig för att påsen ska gå sönder ska istället använda dubbla papperspåsar, säger Sofie Nydén, distriktassistent på Skövdebostäder.

Utan pekpinnar

En del av kampanjen är att Skövdebostäders drygt 5 000 hyresgäster får en broschyr med information om vad som ska sorteras i varje fraktion och vilka miljövinster återvinning ger. Kampanjen pågår också i sociala medier och här har bolaget valt att ha ett bredare tilltal än till bara sina hyresgäster.

– Inställningen till källsortering är något som rör hela samhället och vi vill gärna gå i bräschen i den här frågan. Kampanjen heter Skövde återvinner och består framförallt av korta filmklipp. Tanken är att utan för mycket pekpinnar både informera och inspirera till återvinning. Många vet inte att källsorterade förpackningar gör stor nytta – till exempel sparar en enda återvunnen aluminiumburk energi som räcker till motsvarande ett dygn vid datorn, säger Josefine Ahrling, kommunikatör på Skövdebostäder.

Bilden:
En källsorteringsstation med nedgrävda kärl på Aspö Eko-logi.
Bild: Skövdebostäder