Nyheter

Tjänstesektorn är Göteborgs integrationsmotor

I en ny rapport presenterar arbetsgivarorganisationen Almega en unik yrkeskartläggning gjord av SCB. Den visar att tjänstesektorn är en jobb- och integrationsmotor för nyanlända i utsatta områden i Göteborgs kommun. Ska fler människor få jobb krävs det att företagsklimatet förbättras för tjänsteföretag i Göteborg.

– Tjänstesektorn är Göteborgs integrationsmotor. Nästan 100 procent av de nyanlända kvinnorna jobbar i våra branscher. Men det går för långsamt och trösklarna är för höga. Idag tar det åtta år i genomsnitt innan man får chansen att få jobb, säger Andreas Åström, chef för Näringspolitik och kommunikation på Almega.

SCB har på uppdrag av Almega kartlagt vad människor i sju utsatta områden arbetar med. Yrken i tjänste- och servicesektorn dominerar och en stor andel jobbar i vanliga bristyrken med förhållandevis låga krav på utbildning.

– Utmaningen handlar också om hur vi får anställda att gå från ingångsjobb till bristyrken. Vi har föreslagit ett kompetensavdrag som innebär att företag får ökade avdragsmöjligheter när de investerar i sin personals kompetensutveckling, säger Andreas Åström.

– Ska fler nyanlända få jobb krävs det att vi förbättrar företagsklimatet i staden. Det handlar dels om att kommunala bolag inte ska konkurrera med den fria företagsamheten, men även att Göteborg konkurrensutsätter mer verksamhet. Så kan fler tjänsteföretag skapa fler jobb, säger Andreas Åström.

Bild av Pasi Mämmelä från Pixabay