Nyheter

Total omdaning av Cykelfabrikens inre

Ihus, Uppsala Kommuns Industrihus, genomför en total förnyelse av Cykelfabriken i Uppsala. De kulturminnesmärkta fasaderna ut mot gatorna bibehålls givetvis, men huset får helt nytt inre, även nya bjälklag. Projektet karaktäriseras av omfattande åtgärder för att förstärka stommen och öka bärigheten.

Före detta Cykelfabriken där Nymans verkstäder tillverkade både cyklar, mopeder och gräsklippare, är kanske den mest kända industrihistoriska byggnaden i Uppsala. Den ursprungliga byggnadskroppen uppfördes på 1890-talet och därefter byggdes fabriken ut i fyra större etapper.

Otidsenliga

Uppsala Kommuns Industrihus förvärvade huset i början av 1990-talet. Under många år användes det som kontor av socialförvaltningen. Lokalerna var emellertid otidsenliga och uppfyllde inte dagens krav på arbetsmiljö. Något måste göras.

– Att fasaderna är skyddade mot både Sankt Olofsgatan, Väderkvarnsgatan och Sankt Persgatan innebar förstås begränsningar för en ombyggnad, säger Fredrik Ahlgren, projektledare på Uppsala Kommuns Industrihus. Att huset på grund av att det har byggts i etapper har olika konstruktion i skilda delar och dessutom en stor mängd bärande tegelväggar, innebar dessutom att en mycket krävande renovering och ombyggnad skulle behövas. Valet stod egentligen bara mellan två alternativ, att satsa pengar på vad huset krävde eller att sälja huset.

Beslutet blev att inleda en total renovering med målet att skapa moderna kontorslokaler. Åtgärderna som krävs är omfattande. En del av marken måste saneras från föroreningar. Komplicerade grundförstärkningar görs och husets stomme förstärks med stålpelare och stålbalkar. Alla gamla bjälklag i trä byts mot stål och betong.

– Vi anlitade konsulter för generalprojektering. Det var Metod Arkitekter som hjälpte oss med hela projekteringen, fortsätter Fredrik Ahlgren. Sedan handlade vi upp byggentreprenaden som gick till Byggconstruct samt Projektidé som byggledare.

Byggconstruct utför bjälklag, väggar och brandväggar samt ytskikt, installationer och våtrumsgrupper. Dessa arbeten ska vara klara i juni nästa år. Hyresgästanpassning med bygge av mellanväggar blir frågor för nästa fas i detta spännande projekt.

Förutsättningarna för byggproduktionen

Förutsättningarna för byggproduktionen är minst sagt komplicerade. Flera material förekommer i stommen. Huvudsakligen är det tegel i bärande ytterväggar och mellanväggar. Även betong och stål finns i bärande delar.

– Vi förstärker den befintliga stommen med stålbalkar och stålpelare för att stadga huset och öka bärigheten, berättar Henrik Stenberg, ansvarig för kalkyl och inköp hos ByggConstruct som är byggentreprenör. Behovet av förstärkning varierar i byggnaden och ungefär 80 procent av stålet används i en femtedel av huset.

– Grunden i huset förstärks med pålar där man skjuter in stål-ok i väggarna som sedan gjuts in i betongbalkar, fortsätter Henrik Stenberg. De har rejäla dimensioner med tvärsnitt på 1,2 gånger 1,2 meter. Balkarna platsgjuts liksom golvet ovanpå.

Husets alla bjälklag i trä har rivits. De ersätts med stålstommar och betonggolv. Även den gamla takkonstruktionen som är utförd i trä har rivits. Här monteras bland annat 74 nya takstolar i limträ.

Projektet är uppenbarligen mycket utmanande. En utmaning att hantera är också den stora organisationen med insatser av en rad entreprenörer och konsulter med specialistkompetens. Här märks exempelvis Forsen som är byggledare för förstärkningar i huset.

FAKTA
Cykelfabriken
Ombyggnad till kontorslokaler, Uppsala
Tidplan: januari 2019–juni 2020
Byggherre: Ihus (AB Uppsala Kommuns Industrihus)
Byggentreprenör: Byggconstruct Uppsala AB
Generalprojektering: Metod Arkitekter i Uppsala AB
Byggledare för förstärkningar i huset: Forsen
Värde: 107 miljoner kronor

Bilden:
Byggentreprenören Byggconstruct har en stor utmaning i att omdana huset fullständigt, medan de kulturminnesmärkta fasaderna ska bibehållas.
Foto: Kjell-Arne Larsson