Nyheter

30 nya bostäder ska byggas i Vättersnäs

Jönköpings kommun bjuder in byggaktörer att anmäla sitt intresse för att bygga 30 nya bostäder i Vättersnäs, på området Sannaängen. I mars nästa år ska det stå klart vem som kommer att få bygga bostäderna.

Genom att bjuda in till markanvisning vill kommunen att byggaktörer anmäler intresse för att få bygga på exploateringsområdet Sannaängen i Vättersnäs. Utvalda byggaktörer kommer i dialog med kommunen att arbeta vidare med tankar, idéer och ritningar. Sedan är det tekniska kontoret i samband med stadsbyggnadskontoret som bedömer vem av byggaktörerna som har den bästa helhetslösningen och tekniska nämnden som tilldelar uppdraget att bygga bostäderna.

Området och byggnationen

Markanvisningsområdet Sannaängen ligger i stadsdelen Vättersnäs i östra Jönköping, cirka sex kilometer från Jönköpings centrum och cirka tre kilometer från Huskvarna centrum. Det är nära till både Vätterns strand och naturreservatet Rosenlunds bankar.

– Det här är en unik och attraktiv plats som vi nu ger byggaktörer möjlighet att skissa nya bostäder på. Vår önskan är att trygghetsbostäder för äldre byggs här, eftersom efterfrågan på sådana boenden ökar och att det finns en politisk ambition att utöka andelen trygghetsbostäder i kommunen, säger Linda Bylefors, mark- och exploateringsingenjör på tekniska kontoret.

Vid byggnation av ett trygghetsboende är det viktigt att vissa villkor uppfylls, till exempel tillgång till gemensamma lokaler och aktiviteter och god tillgänglighet i både inomhus- och utemiljö. Intresseanmälningar med ambitioner att bygga trygghetsbostäder kommer att ha förtur i urvalet.

Processen för markanvisningen

Intresseanmälningarna ska vara inlämnade senast 22 november 2019. Jönköpings kommun räknar med en snabb urvalsprocess som kan vara klar i slutet av november detta år. De byggaktörer som väljs ut ska lämna in sina slutliga förslag i januari 2020, så att utvärderingar kan göras under februari och tekniska nämnden kan fatta beslut i mars.