Nyheter

Vinnare av Bopriset 2019 är SKB

Idag utsågs SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, till 2019 års vinnare av Bopriset – till minne av Josef Frank, vid ett seminarium på Nationalmuseum. Priset på 100 000 kr delas ut av Boinstitutet med stöd av Svenskt Tenn, för att främja attraktivt bostadsbyggande med kvalitet- för alla.

SKB tilldelas Bopriset för att under sin hundraåriga historia arbetat långsiktigt, satsat på kvalitet samt utifrån sin upplåtelseform, den kooperativa hyresrätten, visat stor omtanke om de boende, senast med projektet Basaren på Kungsholmen ritat av Wingårdh arkitektkontor.

Bopriset instiftades 2018 av Boinstitutet och delas ut med stöd av Svenskt Tenn. Priset ska främja ett attraktivt bostadsbyggande med kvalitet- för alla, och delas ut till minne av arkitekten Josef Frank, vars idéer om att bra boenden för alla är avgörande faktorer för ett socialt, ekonomiskt och även politiskt hållbart samhälle, är högaktuella än idag.

– SKBs evighetsförvaltning är en inspiration som fler aktörer på bostadsmarknaden borde ta intryck av. SKB har aldrig sålt en fastighet och satsar på kvalitet både i material och förvaltning, vilket lönar sig på lång sikt både för medlemmarna, samhället och klimatet, säger Moa Anderson, verksamhetsledare för Boinstitutet och jurymedlem för Bopriset.

Prissumman på 100 000 kronor kommer SKB att använda till sina medlemmar för inspiration och kunskapsutbyte kring framtidens boende, hållbart byggande och arkitekturens betydelse.

– Vi är oerhört stolta och glada över utmärkelsen. Josef Franks idéer, där kvalitet är centralt och tanken om att ett bra boende för alla är en förutsättning för ett hållbart samhälle, stämmer väl överens med SKB:s värderingar. Priset är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb när vi förvaltar och utvecklar den goda idé som skapade SKB för över hundra år sedan, säger Eva Nordström, vd SKB.

Heders­­omnämnda

I hård konkurrens bland 60 inkomna nomineringar utsågs en vinnare och tre hedersomnämnanden. De hedersomnämnda är Karlskrona Seniorhusförening, Magiska Barnarkitekter och Kristina Zakrisson, tidigare kommunstyrelseordförande i Kiruna.

– De tre hedersomnämnda är av helt olika karaktär men utgör alla goda exempel på hur man kan skapa delaktighet i processen kring bostadsbyggande och stadsutveckling. Att förankra projekten genom att först fråga dem som berörs och därefter bygga, borde prägla allt bostadsbyggande, säger Moa Andersson.

Juryns motiveringar Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

”Med en hundraårig historia och ett DNA präglat av långsiktighet, kvalitet samt omtanke om de boende skapar vinnaren av Bopriset 2019 hem för människor genom hela livet. Vinnaren av Bopriset 2019 har evighetsförvaltning av sina fastigheter, där kvalitet och hållbarhet syns i material, energianvändning och i att vinsten återinvesteras för att bygga om och bygga nytt för bostadskooperativets medlemmar, nu senast hyllade Basaren på Kungsholmen i Stockholm, ritat av Wingårdhs.”

Karlskrona seniorhusförening

Med medlemmarnas önskemål kring boende och livsmiljö som utgångspunkt ökas utbudet av ekonomiskt överkomliga, senioranpassade lägenheter, kompletterade med gemensamhetslokaler. Karlskrona seniorhusförening tilldelas ett hedersomnämnande för ett initiativ som inte bara bygger gemenskap för äldre och är en del av lösningen på Sveriges demografiska utmaningar, utan dessutom frigör bostäder till barnfamiljer.

Kristina Zakrisson, Kiruna

Gruvdriften ställde Kirunas framtid på spel. Kristina Zakrisson, tidigare kommunstyrelseordförande, tilldelas ett hedersomnämnande för att med mod, uthållighet och skicklighet startat och drivit processen för att lägga grunden till en hållbar och hoppfull framtid för det nya Kiruna och kirunaborna.

Magiska barnarkitekter, Stockholm

För att påminna vuxna om betydelsen av ett barnperspektiv i stadsplaneringen, där ingenting är självklart och allt är möjlig, tilldelas Magiska Barnarkitekter ett hedersomnämnande. Med världsmästerskap i att bygga sandslott, trädkojor och magiska trädgårdar väcks lusten att skapa och viljan att delta i att skapa hållbara städer med bostäder- för alla.

Boprisets jury

Juryn för Bopriset består av Christer Larsson, tidigare stadsbyggnadsdirektör, Malmö och tidigare riksarkitekt, adjungerad professor i arkitektur, Lunds Universitet, Erik Stenberg, lektor på KTH samt expert på miljonprogrammet, Li Pamp, programledare och journalist, Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet, Peter Majanen, grundare av strategi- och analysföretaget Quattroporte och Viktoria Walldin, socialantropolog, White arkitektbyrå.

Fakta om kvarteret Basaren

Byggnadsår: 2016-2018

Adress: Hantverkargatan 69-71, Baltzar von Platens gata 12 A-D, Kungsholmen, Stockholm.

Arkitekt: Wingårdh arkitekter. Handläggande arkitekt: Paula Stenqvist.

Om arkitekturen: Ett ovanligt vanligt hus. Stenstadens stora utbyggnadsepok från artonhundratalets slut till mellankrigstiden bjöd på många stilskiften, men med varje nytt hus blev staden som regel lite intressantare, lite mer samlad. Huset på Hantverkargatan vill falla in i denna stadsbyggnadstradition; det verkar utan att synas, men tål att synas för den som vill se. Sockelvåningen är klädd med glaserat vitt tegel, medan fasaden däröver har oglaserad sten. Balkongernas undersidor är i linje med byggnadens utformning i övrigt ljusa och släta. Det 12,4 meter smala huset har tre trapphus med två eller tre lägenheter på trapphusplan. Basaren är liksom stenstaden från förr byggd med ett hundraårsperspektiv, skriver Wingårdh arkitektkontor i en kommentar till Boinstitutet.

Hyresnivåer: Från 7 294-8 734 kr/mån för 32-32 m² till 22 909-23 266 kr/mån för 116-118 m²

Kuriosa: Ett bortglömt konstverk hittades bakom en vägg när den gamla Basarenbyggnaden på Kungsholmen revs. Efterforskningar visade att konstverket hade suttit bakom fiskdisken i husets första livsmedelsbutik, Norrmalms livs. I stället för att låta mosaiken följa med resten av rivningsmassorna gjordes en noggrann restaurering och konstverket pryder i dag en av väggarna i nya Basaren.

Bilden:
Entre till SKB:s Kvarteret Basaren på Kungsholmen, Stockholm, ritat av Wingårdh arkitektkontor.
Bild: SKB