Nyheter

Nya lokaler för Svenska Kyrkan i Kovland

Indalens pastorat låter uppföra ett nytt hus med kontorslokaler för sin pastorsexpedition. Nybygget länkas till det befintliga församlingshemmet vid Sättna kyrka. I projektet ingår också vissa förbättringar i församlingshemmet.

Indalens pastorat omfattar fyra församlingar med sammanlagt fem kyrkor: Indals, Holms, Sättna samt Lidens kyrka och Lidens gamla kyrka. Sättna tillsammans med sitt församlingshem ligger i utkanten av Kovland. För sin pastorsexpedition hyr Indalens pastorat för närvarande en lägenhet i ett bostadshus i centrum av Kovland.

– Sju personer har idag sin arbetsplats i lägenheten. Det är både trångt och anonymt eftersom det är en vanlig lägenhet innanför en entré med kodlås. Vi vill att Svenska Kyrkan ska vara öppen och välkomnande. Det gäller knappast vår pastorsexpedition idag, säger Ann-Charlotte Evrung, som är ordförande i kyrkorådet.

Församlingshemmet – en given plats

Behovet var därmed stort av nya lokaler för personalen samtidigt som ledig tomtmark fanns intill församlingshemmet vid kyrkan.

– Vi gjorde förstudier för ett nybygge och fick snart nog tag på en lämplig arkitekt i form av TM Konsult, fortsätter Ann-Charlotte Evrung, som under bygget har rollen som byggherre och pastoratets ombud. Tillsammans diskuterade vi fram lämplig planlösning.

En förfrågning gick ut, men prisbilden var för hög. Man väntade ett halvår, tills konjunkturen svalnat något, lyckades bättre och hittade utförare till ett rimligt pris.

Dockade hus

Nybygget omfattar 260 kvadratmeter i ett plan. I en vinkel dockas den nya expeditionen till det befintliga församlingshemmet, med kommunikationsväg mellan. Nya huset kommer dock att få två egna entréer, en huvudentré och en personalentré. Lokalerna ska rymma elva arbetsrum samt vilrum, musikrum, konferens- och samtalsrum.

I byggprojektet ingår också modernisering av församlingshemmet. Tillgängligheten förbättras med handikapptoa och hiss. Församlingshemmet har i och med en källarvåning två våningar men saknar idag hiss. Köksdelen på entréplanet moderniseras med ny kyl, ny diskmaskin och förbättrad ergonomi.

– När det gäller interiören har vi en idé som tar fasta på det äldre i vår byggnadshistoria. Vid en fastighetssyn i två kyrkor upptäckte vi gamla fönster på förvaring. Kanske vi ska sätta upp ett av dem som en tavla på väggen i de nya lokalerna, en dekoration som knyter samman nytt med gammalt, säger Ann-Charlotte Evrung.

Arkitektur

Teknisk Merkantil Konsult AB – eller förkortat TM Konsult – har svarat för arkitekturen, både för pastorsexpeditionen och för ombyggnaderna i församlingshemmet. Företaget engagerades tidigt i projektet.

Pastoratet hade ett rumsfunktionsprogram klart i förväg och beträffande exteriören var önskemålet en byggnad som skulle framträda som ett nytillskott jämfört med församlingshemmet, men ändå ansluta till landskapet och kringliggande bebyggelse.

– Vi fick uppdrag att ta fram två alternativ för pastorsexpeditionens läge på tomten och i förhållande till församlingshemmet, berättar Björn Westin, ansvarig arkitekt på TM Konsult. Beställaren valde placeringen på den svaga sluttningen nedanför det befintliga huset.

Nya husets fasad kommer att beklädas med träpanel, i kontrast till det gamla husets rappning men i anpassning till landskapet.

– Sedan har vi valt allmogefönster med profilerade lister för att ansluta till äldre bebyggelse, berättar Björn Westin.

Beträffande interiören har arkitekten på TM Konsult på ett skickligt sätt tagit fram en rationell planlösning som tillgodoser beställarens önskemål om rumsfunktioner. Via huvudentrén når besökaren receptionen med väl tilltagna ytor. I lokalerna finns även pentry, samtalsrum, vilrum, ljudisolerat musikrum och konferensrum.

Sammanfattningsvis kommer den nya pastorsexpeditionen att erbjuda personalen en betydligt bättre arbetsmiljö än idag och besökarna ett pastorat som är öppet och välkomnande. Samtidigt åstadkommer arkitekt och utförare en byggnad som framträder som ett nytillskott, men ändå ansluter till landskap och till befintlig bebyggelse i Kovland.

Generalentreprenör

Som generalentreprenör för byggnationen anlitar Indalens pastorat Hammarstrands Bygg AB. Företaget svarar för hela pastorsexpeditionen och samtidigt den förnyelse som görs i församlingshemmet.

– Vi har lång erfarenhet av byggande för kyrkan. Det handlar både om äldre kulturhistoriskt skyddade byggnader och nyare byggnader. Verksamheten omfattar allt från smärre ombyggnationer till nyproduktion. Som utförare ställer vi upp antingen som underentreprenörer, generalentreprenörer eller totalentreprenörer, berättar Joakim Nilsson, vd på Hammarstrands Bygg AB.

Åtaganden inom kyrkans värld, kräver sitt och det är något som Hammarstrands Bygg lever upp till.

– Jag är mycket nöjd med Hammarstrands Bygg. De är kunniga och varsamma och det är väldigt städat och bra ordning på byggplatsen, säger Ann-Charlotte Evrung.

Totalentreprenör

Totalentreprenör för elinstallationer i både pastorsexpeditionen och församlingshemmet är TC Kraft AB.

– I församlingshemmet görs förnyelse av el och belysning, medan det för pastorsexpeditionen handlar om allt från ny inmatning via kabelmätarskåp till samtliga ledningsdragningar, all el och belysning, berättar Tobias Östlin, delägare i TC Kraft AB.

I entreprenaden ingår också utemiljön med kabelförläggning, stolpar och belysning. Det görs också förberedelse för installation av laddstolpar, vilket kräver extra kapacitet i kraftmatningen.

­– Eftersom det är en totalentreprenad svarar vi också för projekteringen av elen, och löser detta genom en samarbetspartner, avslutar Tobias Östlin.

FAKTA:

Sättna församling, nybyggnad av pastorsexpedition i Kovland
Byggherre: Indalens pastorat
Byggentreprenör: Hammarstrands Bygg AB
Arkitekt: TM Konsult AB
Värde: 10 miljoner kronor

Bilden:
Nya bygget dockas via ett nytt trapphus till det gamla.
Foto: Eva From