Nyheter

Congrid främjar utvecklingen av PropTech i Finland och utomlands

RecoTech är ett av Nordens viktigaste evenemang för tekniska innovationer inom fastighets- och byggbranschen. Detta är ett officiellt sidoevenemang till Slush som ordnas 20 november i Train Factory, i Vallgård, Helsingfors. Evenemanget arrangeras av Rakli, PropTech Finland, Nordic PropTech Initiative och Rond Production House.

Kommersialiseringen av nya affärsmodeller och teknologier är viktig för hela branschen. Fastighetsteknologin, dvs. PropTech håller på att bli ett nytt toppobjekt för kapitalplacerare.

Med PropTech avses tekniska tillämpningar och plattformar som förenar innovativa teknologitjänster, tjänsteleverantörer och användare av dessa. Tack vare PropTech blir informationen allt mer tillgänglig och kan distribueras digitalt, vilket förbättrar informationsgången och transparensen.

Congrid vill främja PropTechs utveckling i Finland och utomlands. Företaget har utvecklat en programhelhet för hantering av kvalitet och säkerhet i byggprojekt. Med hjälp av Congrid-programmet förbättras informationsgången och samarbetet på byggarbetsplatserna, när alla projektparter genast får tillgång till behövlig information.

Congrid har som mål att främja kvalitetsledningen i byggprojekt med hjälp av information som stöder olika projektparter att förstå vad som har byggts och varför. Syftet med RecoTech-evenemanget är att presentera PropTech-kompetensen samt branschens centrala trender och innovationer för företag, uppstartsbolag, investerare och yrkesfolk.

Allt fler PropTech-företag kommer från Finland, eftersom Finland, enligt en undersökning som gjorts av Unissu, har flest uppstartsföretag inom PropTech i Europa i förhållande till folkmängden. Congrid deltar i RecoTech-evenemanget för tredje gången.

Företaget deltar i evenemanget i samarbete med PropTech Finland. Utöver Congrid deltar följande finska företag på den finska avdelningen: GBuilder, Exquance, Frostberry, Chaos, Cityfier, Assetti, Duuers, Hyperin, Realx och Realsource. Under evenemanget talar branschens centrala profiler och påverkare såsom Mike Butcher från TechCrunch, David Malott från AI Space Factory och före detta USA-ambassadörören Bruce Oreck.

Congrid grundades 2013 av ett team byggprojektledare som blivit frustrerade med användandet av penna, papper och Excel-filer för att hantera kvaliteten och säkerheten på byggarbetsplatser. Congrids molnbaserade programvara erbjuder användarna en plattform för hantering av kvalitets- och säkerhetskontroll vid alla byggprojekt, vilket minskar kvalitetskostnaderna, förbättrar säkerheten och maximerar produktiviteten på byggplatsen. Kunderna är stora byggutvecklare, byggföretag, entreprenörer samt deras underleverantörer i Norden. www.congrid.se

Bild: Congrid