Nyheter

Ny fas för arkitekttävlingen på Domkyrkoberget i Strängnäs

Nu startar steg två i den internationella arkitekttävlingen på Domkyrkoberget i Strängnäs. Fem kvarvarande arkitektfirmor har till sjunde februari på sig att skildra hur den riksintressanta kulturmiljön ska utvecklas. En jury utser i mitten av maj en vinnare som bäst uppfyller tävlingsprogrammets kriterier.

Domkyrkoberget i Strängnäs har i mer än 1000 år varit en central knutpunkt för kyrka, utbildning och kultur. En plats som över århundradena fortlöpande har förändrats för att möta samtidens behov. Med projekt Domkyrkoberget fortsätter Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, tillsammans med övriga huvudmän, att skapa årsringar i den historiska väven.

Med fördjupade samtal om samverkan och framförallt: en internationell arkitekttävling, ges förutsättningar för att platsens olika aktörer i en ny fysisk gestaltning ska kunna fortsätta utvecklas och bedriva meningsfull verksamhet.

Första steget i tävlingen avslutades våren 2018 och var öppet i sina direktiv, vilket gav förslag med en stor bredd. När steg två nu inleds är direktiven tydligare för de fem arkitektfirmor som bjöds in att gå vidare från det första steget. Det gäller exempelvis plats, där två noder på området pekas ut som extra intressanta att beakta i relation till existerande byggnader och miljö.

De fem tävlingsförslagen har valts ut av juryn på grundval av arkitektoniska, idémässiga och konceptuella kvaliteter. Med de förtydligande direktiven har de fem tävlande till den sjunde februari 2020 på sig att konkretisera sina förslag, utan att tappa de kvaliteter som juryn bedömt som viktiga.

– När vi nu går in i nästa fas med arkitekttävlingen, tar vi ytterligare steg för att förverkliga vår vision: en miljö som skapar mening och sammanhang för fler, i olika samhällssektorer och faser i livet. Hela processen har pågått i tio år och det innebär att vi är väl rustade med erfarenhet för att driva denna konceptuella del av processen i mål. Det är med stor nyfikenhet som vi nu går vidare, säger Christofer Lundgren, Domprost i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

Mer information

Tävlingen arrangeras av Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, med stöd av Strängnäs stift och i samråd med övriga huvudmän: Strängnäs kommun, Europaskolan, Kungliga biblioteket och Statens fastighetsverk. Anonymiteten i alla fem bidrag kommer att bevaras tills bedömningen är avslutad. Tävlingen följer Sveriges Arkitekters rekommendationer.

Foto: Mattias Pettersson, Eskilstuna