Nyheter

Lansering av handbok för normkritisk visualisering i arkitektur och stadsutveckling

Hur kan man använda normkritisk innovation i visualiseringar inom arkitektur och stadsutveckling och på så sätt bidra till mer inkluderande städer? Välkommen på ett lunchseminarium den 20 november om projektet NormViz, då även en helt ny handbok samt en guide i ämnet lanseras.

Projektet NormViz har arbetat med frågorna: vad är normer, vad är normkreativitet och hur kan man använda sig av taktiker för normkritiska visualiseringar.

Bakom projektet står Visual Arena vid Lindholmen Science Park, RISE, Skanska, White Arkitekter och Chalmers Tekniska Högskola, vilka tillsammans vill uppmärksamma och utveckla metoder och utbildning för normkreativ visualisering i stadsutveckling.

– Hur den tänkta staden visualiseras, även om det bara är just tankar och idéer, påverkar i hög grad. Visualiseringar som bara representerar eller visar en del av befolkningen bidrar till att skapa städer just för den delen, men inte för alla, säger Marcus Jahnke, forskare inom forskningsinstitutet RISE.

– Projektet är en viktig del i vårt arbete för visuell och virtuell innovation. Det har resulterat i praktiska verktyg, som handboken, och exempel som kan spridas vidare till andra aktörer, säger Petra Juhlin, projektledare på Visual Arena.

Efter seminariet får de deltagare som önskar, möjlighet att fördjupa sin kunskap i en workshop tillsammans med projektgruppen.

När? 20 november, kl. 11.30–13.00, samt workshop 13.00 – 14.30

Var? Visual Arena, Lindholmen Science Park

Bild: White Arkitekter