Nyheter

Dags för utdelning av Bopriset 2019

Den 14 november koras vinnaren av Bopriset – till minne av Josef Frank. Av 60 nominerade tävlar tio finalister som alla bidragit till ett attraktivt bostadsbyggande med kvalitet- för alla. Prisceremoni och seminarium hålls på Nationalmuseum i Stockholm.

Boprisets tio finalister: Culture Casbah i Rosengård, Handelsmyntet i Högsbo, Karlskrona seniorhusförening, Kristina Zakrisson Kiruna, Magiska Barnarkitekter, Stockholm, Nya vårsången Lindängen, Riksbyggens Brf Viva i Guldheden, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, Tingstorget i Alby, Viskaforshem, Pumpkällehagen.

Förutom att utse en vinnare och tre hedersomnämnande, innehåller programmet ett potpurri av samtal med experter, om några av Sveriges mest intressanta stadsomvandlingsprojekt. Dessutom tar vi oss an den heta debatten om fint, fult och kvalitet i svensk bostadsarkitektur.

– Att bostadsbyggandet rasar, trots att behovet av bostäder fortfarande är stort, gör det särskilt angeläget att lyfta goda exempel, säger Moa Andersson, jurymedlem och verksamhetsledare för Boinstitutet, som delar ut Bopriset med stöd av Svenskt Tenn.

Om Bopriset

Bopriset- till minne av Josef Frank instiftades 2018 av Boinstitutet och delas ut med med stöd av Svenskt Tenn. 100 000 kr tilldelas en organisation, företag, projekt eller person som bidragit till ett attraktivt bostadsbyggande med kvalitet- för alla.

Program

Välkommen till Nationalmuseum

Magnus Olausson, samlingschef, Nationalmuseum inleder tillsammans med Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet. Moderator: Caroline Szyber, rådgivare inom bostads- & byggfrågor och tidigare bostadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Någonting stort händer i Sverige

Samtidsspaning med Peter Majanen, VD och grundare, Quattroporte:

”Tänk om tätt inte är rätt och om vackert är något mer än en åsikt. Och varför framtidens kommun tar saken i egna händer. Med utgångspunkt från ett konstnärligt verk från 2008 som visade sig vara profetiskt.”

Att leda en stadsomvandling. Exempel från Kiruna och Malmö

Kiruna och Malmö är mitt i stora stadsomvandlingsprocesser. Hur har det gått, och vilka utmaningar ställs man som ledare inför vid en stadsutvecklingsprocess av megaformat? Christer Larsson, tidigare stadsbyggnadsdirektör, Malmö och tidigare riksarkitekt, adjungerad professor i arkitektur, Lunds universitet och Kristina Zakrisson, f.d. kommunstyrelsens ordförande i Kiruna.

Stadsomvandling på olika villkor i Skellefteå och Botkyrka

Skellefteå och Botkyrka står inför stadsomvandlingar med olika utmaningar och förutsättningar. Etableringen av batterifabriken i Skellefteå gör orten attraktiv för en högutbildad arbetskraft, men hur får man dem att vilja bosätta sig och skatta i kommunen?

Botkyrka står inför omfattande renoveringar av miljonprogrammet och problem med bostadsbrist och trångboddhet. Hur kan de bygga för alla och renovera så att fler har råd att bo kvar? Evelina Fahlesson, ordförande i bygg- och miljönämnden, Skellefteå, samtalar med Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka.

Fråga först, bygg sen! Medborgardialog i Helsingborg

Innan man planerar för utveckling av en stad är det en god idé att ta reda på hur de som ska bo där vill ha det. Men hur för man en medborgardialog som gör skillnad på riktigt? Soraya Axelsson, projektchef, H22, Helsingborg, och Viktoria Walldin, socialantropolog, White, samtalar om stadsmässan H22 och dialogen inför upprustningen av stadsdelen Drottninghög, som var en anledning till att Helsingborgshem vann Bopriset förra året.

Sekelskifte eller miljonprogram- vad är fint, fult och kvalitet?

Varför älskar vi en del hus, men avskyr andra? Under året har debatten gått het kring fin och ful arkitektur, där stilideal från tidigare sekler ställs mot modernare uttryck. Vad är fint och fult? Är det i slutändan en fråga om kvalitet? Samtal med Nils Gustafsson Frecke, arkitekt samt lärare vid Ax:son Johnsons- stiftelsens sommarskola för arkitekter som vill bygga i klassisk stil, Agnes Paljak, arkitekt, General Architecture, och Erik Stenberg, bostadsforskare vid KTH och expert på miljonprogrammet.

Prisutdelning och samtal med vinnaren av Bopriset 2019

Maria Veerasamy, VD, Svenskt Tenn, om Svenskt Tenns engagemang i Bopriset och om Josef Frank. Jurymedlemmarna Li Pamp, journalist och Moa Andersson, verksamhetsledare Boinstitutet presenterar tre hederomnämnade och vinnaren av Bopriset 2019.

Bilden:
Boprisets tio finalister: Culture Casbah i Rosengård, Handelsmyntet i Högsbo, Karlskrona seniorhusförening, Kristina Zakrisson Kiruna, Magiska Barnarkitekter, Stockholm, Nya vårsången Lindängen, Riksbyggens Brf Viva i Guldheden, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, Tingstorget i Alby, Viskaforshem, Pumpkällehagen.
Bild: Boinstitutet