Nyheter

Kraven till Nordiska rådet är överlämnade

Kraven från norska, danska och svenska byggfackförbund har delats ut till delegater i Nordiska rådet. Målet är en byggbransch med schysta villkor och sund konkurrens. Bakom kraven står Byggfagenes Samvirke, Oslo Bygningsarbeiderforening och Byggnads regioner: Skåne Stockholm/Gotland och Väst.

– Vi har tagit ytterligare ett steg i vårt fackligt politiska arbete för att påverka nordens politiker att samarbeta mot kriminaliteten i byggbranschen. Vi har löften om att våra frågor skall lyftas på den politiska agendan, säger Jonas Sjöberg om mötet med delegater i Nordiska rådet.

Bakgrunden till kraven är de oseriösa aktörer som tagit sig in i byggbranschen i de skandinaviska länderna under senare år. Aktörer som har som mål att tjäna pengar med alla medel, även olagliga. Det rör sig om lönedumpning, skatteflykt, brister i arbetsmiljön och arbetslivskriminalitet. Kraven som överlämnats är:

Öka resurserna till kontrollmyndigheter: polis, skatt och arbetsmiljö
Samarbete över gränserna
Etablera en gemensam nordisk arbetskrimenhet

Bilden:
Tomas Kullberg, ordförande Byggnads Stockholm/Gotland, Lars Mejern Larsson (S) och Jonas Sjöberg, ordförande Byggnads Skåne.
Bild: Byggnads