Nyheter

Parker och gator på Jakobsberg i Karlstad tar form

Jakobsberg ska bli en grön stadsdel för en hållbar framtid. Här kommer stort fokus ligga på natur, gröna stråk, djurliv och hållbarhet. Vid dagens pressträff snickrade kommunen ihop det sista på en av de fladdermusholkar som ska sitta vid kanten av Jakobsbergsskogen.

När hela stadsdelen är klar kommer den ha plats för 4000 bostäder, sex nya parker, ett antal lekplatser, ett utegym och 15 hektar ängsmark. I den första etappen som nu är igång ska det byggas 800 bostäder och kommunen skapar nya gröna stråk, cykelvägar och infrastrukturen till området.

– Med den här utvecklingen av vår stad kommer vi skapa en ny attraktiv stadsdel där man kan bo och leva hela livet, säger Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Grönt stråk och grodpark

Förutom att skapa infrastrukturen, cykelvägar och förbättra bilvägen så knyter kommunen ihop Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen. I ett grönt stråk intill Mariebergs idrottsplats ska det finnas en promenadgata med ett utegym. Längre söderut, intill Rosenborgsgatan, ska det finnas en park med spänger där grodor kan röra sig fritt. Under Rosenborgsgatan ska det gå tunnlar så att grodorna kan ta sig under vägen.

– I planeringen av Jakobsberg har vi lagt stor vikt vid naturen och djurlivet eftersom det här är en hållbar och grön stadsdel. Vi knyter ihop naturområden och skapar rekreationsstråk för både människor och djur, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Jakobsberg i siffror

Här kommer några siffror på etapp ett av byggnationen på Jakobsberg.

  • Omkring 800 bostäder
  • En ny förskola, byggstart våren 2020
  • 6207 meter vatten-, avlopp- och dagvattenledningar
  • 1092 meter fjärrvärmeledningar
  • 54 nya träd
  • 144 stycken nya belysningspunkter
  • Tre grodpassager på sammanlagt 40 meter