Nyheter

COWI hakar på Malmö stads strategi för att bli klimatneutrala till 2030

Nu tar COWI ett stort kliv i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. Nyligen skrev COWI på initiativet Lokal Färdplan Malmö – en lokal strategi för att halvera Malmös klimatutsläpp till år 2025 och vara klimatneutrala till år 2030.

Malmö stad står tillsammans med privata aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen bakom initiativet, och i dagsläget har 91 aktörer skrivit på. COWI kommer att ha en aktiv roll i arbetet att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030 – de globala målen för en hållbar utveckling.

– Det är glädjande att alla stora aktörer inom bygg- och anläggningssektorn i Malmö är med i initiativet. Hållbarhet är en hjärtefråga för mig och det här initiativet kommer att få betydelse för klimatarbetet framöver. Och det är ett ambitiöst åtagande där COWI verkligen kommer vara med och påverka, säger Elsa Hagdahl, senior specialist hållbart byggande på COWI.

COWI och övriga aktörer som har anslutit sig till initiativet förbinder sig att arbeta utifrån sex olika strategiska fokusområden. Det innebär bland annat att sätta upp mätbara klimatneutrala mål inom den egna organisationen, etablera former för återanvändande av material och resurseffektivitet och förändra de byggprocesser som finns för att minska transporter till och från byggplatser.

Det handlar även om att ha ett livscykelperspektiv på byggnationer där hela livscykeln räknas in – från utvinning av råvara till byggnation, till demontering, och till sist metoder för att få återvunnet material in i kretslopp igen.

Alla fokusområden i Lokal Färdplan Malmö

1. Affärsmodeller, incitament och samverkan
2. Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
3. Designprocess och klimatkalkyl
4. Klimatneutrala byggmaterial
5. Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll
6. Klimatneutrala byggprocesser och transporter

Bild av Erich Westendarp från Pixabay