Nyheter

Johan Grevelius utsedd till tillförordnad Verkställande Direktör i SBF Bostad AB

Johan Grevelius, nuvarande styrelseledamot och Kapitalmarknadschef, har av styrelsen utsetts till tillförordnad VD i SBF Bostad AB, och samtidigt har styrelsen i SBF Management AB utsett Johan Grevelius till tillförordnad VD i koncernens moderbolag SBF Management AB, samt till uppdrag i underliggande bolag. Han tillträder sin nya befattning omedelbart. Rekryteringsprocess av permanent VD inleds omgående.

Johan Grevelius är sedan 2012 Kapitalmarknadschef i SBF Bostad och hela koncernen. Johan har tidigare haft befattningar som VD för Swedbank Robur kapitalförvaltning, VD och delägare i Redeye AB, aktiechef på Nordea Markets samt uppdrag inom Skandiakoncernen.

Daniel Gorosch, tidigare VD, lämnar i samband med styrelsens beslut samtliga uppdrag relaterat till SBF Bostad,

SBF Management AB och i underliggande bolag.

– Styrelsen i SBF Management AB har kommit fram till att entlediga Daniel Gorosch. Vi behöver en ny ledare för att utveckla verksamheten framåt, säger Carl Adam Rosenblad, styrelseordförande i SBF Management AB.

– Vi har initierat en rekryteringsprocess för att hitta en ny permanent VD. Under en övergångsperiod kommer Johan Grevelius att driva verksamheten. Johan Grevelius har lång erfarenhet som Kapitalmarknadschef för koncernen och har styrelsens förtroende att leda verksamheten under denna övergångsfas, avslutar Carl Adam Rosenblad.