Nyheter

Fortsatt normal verksamhet i vården

Fortfarande gäller att patienter i Region Örebro län inte påverkas av leveransstörningarna av sjukvårdsmaterial. Inga operationer har behövt ställas in. Verksamheten bedrivs i normal omfattning.

Inte heller under fredagen har dock leveranser av sjukvårdsmaterial motsvarat de beställningar som gjorts. Ett stort arbete pågår inom länets hälso- och sjukvård för att omfördela material. Det görs även direktbeställningar till andra leverantörer för att klara verksamheten och patientsäkerheten. Stabsläget fortsätter över helgen.

– Bedömningen som vi har gjort tidigare i veckan kvarstår, säger Peter Rask, sjukvårdsledare och stabschef i den regionala sjukvårdsledningen. Vi ser ännu ingen snabb lösning på problemen. Vi har nu, i likhet med de andra regionerna, påbörjat arbetet med att bygga upp ett eget lager av ett femtiotal av de mest frekventa artiklarna för att kunna klara försörjningen i ett längre tidsperspektiv. Direktbeställningar av andra leverantörer, och omfördelningar av material inom länets vårdverksamheter, gör att vi ändå kan upprätthålla en normal verksamhet.