Nyheter

12 år på tronen utan att slappna av

De flesta av oss gör något rätt ibland, men det krävs något extra för att göra allt rätt varje gång. Och just det har Skandia Fastigheters köpcentrum Väla i Helsingborg gjort, när det nu konstateras att man har Sveriges nöjdaste hyresgäster för tolfte året i rad.

Skandia Fastigheters sju deltagande köpcentrum presterade väl i årets fastighetsbarometer, med ett genomsnittligt så kallat NBI – Nöjd-Butiks-Index – på 76, vilket kan jämföras med branschsnittet på 72. Allra bäst resultat hade alltså Väla, som landade på 86. Att år efter år ligga mer än tio punkter över branschen är inget man gör genom att luta sig tillbaka på tronen.

– Vi är lika glada och stolta över utmärkelsen varje år, men att slappna av finns inte på kartan, oavsett hur bra det går. Vår framgång är beroende av att butikerna är på tå för sina kunder, och då måste vi vara på tå för dem, med serviceanda, öga för detaljer och nytänkande. Det är då vi kan göra en bra produkt bäst, säger Niklas Blonér, centrumchef på Väla.

Fastighetsbarometern Butik mäter hur butikshyresgästerna upplever sitt köpcentrum och servicen från centrumledning och ägare, hur nöjda hyresgästerna är totalt sett samt hur lojala hyresgästerna är. I årets under-sökning deltog 25 köpcentrum i Sverige. Undersökningen presenteras av CFI Group, Fastighetsägarna Sverige och HUI Research.

Bilden:
Anna Rosenberg, informations- och eventansvarig, och Joachim Hero, biträdande centrumchef, tar emot diplomet för förstaplatsen i Fastighetsbarometern Butik 2019.
Bild: Skandia Fastigheter