Nyheter

Lyssna till Parans VD Anders Koritz

Anders summerar de tre viktigaste punkterna som handlar om en starkt ökad mängd prospekt som kan leda till affär, en stor ökning av antalet potentiella partners som önskar företräda Parans i framför allt Asien men också i Europa samt den tekniska utveckling som pågår inom fiberteknik.