Nyheter

Nu sänks bolånerätorna

SBAB har beslutat sig för att sänka sina bolåneräntor för längre räntetid. Räntan sänks med 0,1-0,3 procentenheter. Sänkningen rör 1, 2, 3, 4, 5, 7 samt 10 års räntebindningstid.

SBAB sänkte senast bolåneräntorna den 17 september.

– Sedan vi senast sänkte bolåneräntorna har det blivit ännu tydligare att marknaden förväntar sig att det låga ränteläget kommer att bestå under lång tid och det påverkar SBAB:s upplåningskostnader. Denna sänkning medför att alla våra listräntor nu ligger under 2 procent, säger Klas Danielsson, vd på SBAB, i en kommentar.

Bild: Steve Buisinne