Nyheter

Norrskensvillan – uppstickaren med hjärtat i kundresan

Idag lanseras hustillverkaren Norrskensvillan – en ny typ av byggaktör med rötterna i den norrbottniska myllan, som tar plats och utmanar den traditionella byggkulturen.

På den gamla tomten där Mio i Boden tidigare hade sitt möbelhus kommer inom en snar framtid en ny husfabrik ta plats – Norrskensvillan.

Johan Ekström, Gabriel Olsson och Joel Mattsson är personerna som tar täten för en ny husbyggarera. Tillsammans har de 37 år av gedigen erfarenhet och kunskap av att bygga solida, norrländska hus.

Uppbyggnaden av Norrskensvillans husfabrik kommer att ske etappvis där första etappen kommer att stå klar för produktion redan i slutet av oktober 2019 och man räknar med att kunna anställa 10-talet snickare under 2020. Den allra första Norrskensvillan kommer att börja byggas den 11 oktober, då sätts spaden i backen för själva grundläggningen.

– Vi värnar om den lokala närvaron och vill vara en bidragande faktor till regionens tillväxt, säger Joel Mattsson.

Bodenbaserade Norrskensvillan är en ny uppstickare i hustillverkarbranschen. Med ledord som transparens, trygghet, noggrannhet och genuinitet vill man göra husköpet tryggare och enklare, där kunden har 100 procents delaktighet och insyn, från första möte till inflyttningsklart hus.

– Norrskensvillans nyckelprodukt är själva kundresan och värdskapet, där vi värnar om kundens delaktighet och trygghet hela vägen – från ax till limpa, säger Johan Ekström.

De huvudsakliga målgrupperna som Norrskensvillan riktar sig till är de som sätt vill förändra sin boendesituation. Genom livets olika faser förändras även behoven och därmed boendesituationen. Det kan vara förstagångsköpare, större familjer som flyttar ihop eller isär, familjer där barnen flugit ut och man vill minimera eller optimera sitt boende.

Vill vara en attraktiv arbetsgivare
Ett av Norrskensvillans viktigaste manifest är att vara en arbetsgivare där de anställda trivs och man tillsammans bygger varumärket genom att vara en nytänkande och flexibel aktör inom byggbranschen, anpassad att möta framtidens krav som arbetsgivare.

– Vi vill vara en inkluderande arbetsplats som värnar om våra anställda och deras drivkrafter, idéer, åsikter och välmående. Det ska vara en plats där alla känner sig delaktiga och bygger kulturen tillsammans, säger Gabriel Olsson.

Bilden:
Johan Ekström, Gabriel Olsson och Joel Mattsson är personerna som tar täten för en ny husbyggarera.
Bild: Norrskensvillan