Nyheter

Hyrorna i nyproduktion har aldrig varit högre

Idag måste den som vill bo i en nyproducerad lägenhet vara beredd att lägga 54 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnaden. Hyresgästföreningen ser allvarligt på utvecklingen i den senaste statistiken från SCB över hyror för nybyggda lägenheter.

– Det är verkligen en skräcksiffra, som redan nu slår i taket för vad människor kan betala. Och ändå ökar hyrorna. Dessutom har 3 av 5 kommuner med högsta hyrorna i landet gjort sig av med sin allmännytta. Det finns därmed mycket knappa möjligheter för folk att få en bostad till rimlig kostnad. Att i ett sådant läge genomföra Januariavtalet kan inte ses som annat än tondövt, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Allmännyttan är ett viktigt bostadspolitiskt redskap för en kommun att ha med. I de kommuner där detta saknas är hyrorna generellt högre. Dagens 1780 kr/kvm/år är all time high för nyproduktionen och motsvarar 10000 kr i månaden för en 2 rok på 65 kvm. Dessutom är hyran i 2018 års nyproducerade hyresbostäder är 2,2 procent högre i genomsnitt, än föregående års nyproducerade hyresbostäder. Det i sin tur ger den högsta hyreshöjningen sedan 2013. Skillnaderna ökar också i de större städerna.

Ett av incitamenten i januariavtalet för att införa marknadshyra är att lägenheternas kvalitet och läge ska få större genomslag i hyressättningen. Statistiken visar att lägesfaktorn redan har gett effekt i form av höga hyror även inom nyproduktion och beroende på läge.

– Så här dyr har aldrig nyproduktionen varit. Trots att vi har investeringsstöd. Så läget är akut. Något måste göras. Januariavtalet kommer förvärra situationen ytterligare. Det är dags att fråga hur stora klyftor dessa politiker anser att Sverige ska tåla, säger Erik Elmgren, förhandlingschef för Hyresgästföreningen.

För mer information:
SCB:s statistik för nyproduktion:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostads-och-hyresuppgifter/avgifter-hyror-for-nybyggda-lagenheter/pong/statistiknyhet/avgifterhyror-for-nybyggda-lagenheter-2018/

Bild: Christo Anestev