Nyheter

IP-Only Enterprise bygger nytt unikt datacenter i Stockholm

IP-Only Enterprise gör sin största satsning någonsin och offentliggör idag ett nytt datacenter som projekteras i Stockholm Data Parks i Akalla. Centret, som är på 6 000 kvadratmeter och kommer att ha plats för 1 200 racks, blir IP-Onlys nionde i Norden och femte och hittills största center i Stockholm. Planerad byggstart för centret är under våren 2020 med invigning i början av 2022.

Allt byggs och designas för att vara nästa generations datacenter med högsta tänkbara säkerhetskrav och möjlighet att klara extremt höga effektlaster där värmen från servrarna återvinns på ett hållbart sätt. Dessutom står det nya datacentret strategiskt placerat på IP-Onlys nät med anslutningar till alla de stora molntjänsterna.

– Vi bygger datacentret från grunden och helt utan kompromisser, vilket är ovanligt. Ofta klämmer man in colocationverksamhet i gamla bergrum, före detta lagerlokaler eller fabriker, vilket gör att man får kompromissa med säkerheten och funktionaliteten, säger Anders Huovinen, Head of Colocation på IP-Only.

– Idag kan ett serverrack väga mer än ett ton och ha ett effektbehov på över 20kW. Det är inte många datacenter som klarar av att hantera detta idag och samtidigt erbjuda skyddsklass 3 och värmeåtervinning, något som allt oftare efterfrågas av exempelvis offentlig sektor. Det kommer helt enkelt inte finnas en bättre plats att ställa sina servrar, säger Anders Huovinen.

Colocation är en snabbväxande marknad som enklast kan beskrivas som ett mellansteg för den som vill slippa husera egen it-infrastruktur men samtidigt har behov av en tillgänglig och proffsig miljö för de delar av sin IT som man av olika skäl inte kan eller vill flytta ut i molnet. Kunden äger utrustningen och hanterar driften, men servrarna står samtidigt utplacerade i en säker och optimerad miljö, där alla yttre förutsättningar – skalskydd, strömförsörjning, brandskydd och kylning – tas om hand av partnern.

– Placeringen är strategisk för oss. Kombinationen av ett centralt beläget datacenter och vårt nordiska fibernät gör att vi kan erbjuda flera olika fibervägar ut med låga svarstider till omvärlden. I en värld där allt blir digitalt, där oroligheterna ökar och miljöfrågorna blir allt viktigare ställs allt högre krav på tillgänglighet, säkerhet och hållbarhet, säger Anders Huovinen.

Det nya centret planeras för att motsvara kraven i skyddsklass 3, inte bara i det yttre skalskyddet utan även i datacentrets alla interna utrymmen. Såväl ström- som kylsystemet har designats för att ge högsta tillgänglighet, så kallad 2N-redundans. Kunderna kommer att ha tillgång till det nya datacentret dygnet runt.

IP-Only har också slutit ett avtal med Stockholm Exergi för att garantera hållbar drift. Värmen som genereras i datacentret kommer att återvinnas i fjärrvärmenätet. Byggnadens höjd och utformning har planerats för att skapa bästa möjliga förutsättningar för luftflöden, vilket innebär att datacentret kan hantera extremt höga värmelaster och att värmen från servrarna kan tas tillvara mer effektivt.

– Vi är glada att välkomna IP-Only till den grupp av ledande företag som drar nytta av värmeåtervinningens fördelar i Stockholm Data Parks. Värmeåtervinningen i kombination med den renaste elektriciteten med de lägsta priserna i EU ger Stockholm unika förutsättningar för att bygga moderna, kostnadseffektiva och hållbara datacenter, säger Erik Rylander, Head of Stockholm Data Parks, Stockholm Exergi.

Läs mer
https://www.ip-only.se/foretag/tjanster/colocation/

Om IP-Only
IP-Only är Nordens ledande expert och leverantör av nätverksinfrastruktur och nätnära tjänster. Med utgångspunkt i ett stabilt fibernät, expertis och flexibilitet så hjälper man flera av världens största och mest krävande företag att lyckas med sin utveckling. Genom säker infrastruktur kopplar man sina kunder och hela Norden med hela världens möjligheter.

Bild: IP-Only