Nyheter

Skifferprojekt nominerat till Stenpriset

Fastigheterna som är nominerade till Stenpriset 2019 finns i Gantofta utanför Helsingborg. På fasaderna sitter takskiffersorten Nordskiffer Purple.

– Skiffer är ett fantastiskt material på så många sätt. Vi är så glada och stolta över nomineringen, säger Monica Fridlund på Nordskiffer.

Första BoKlok projektet med skiffer utfördes år 2016. Valet att fortsätta att använda takskiffer på fasaderna grundar sig bland annat i en studie gjord vid Lunds Tekniska Högskola. I studien jämfördes en mängd fasadmaterial utifrån bla CO2-utsläpp under hela livstiden, från råvara till avfall. Resultatet utmärkte naturstenen skiffer som det bästa alternativet. Men klimatpåverkan är inte det enda som spelar in i materialval.

– Ekonomi spelar alltid en roll. Inte minst IKEA är ju känt för sin kostnadsmedvetenhet. Många uppfattar skiffer som ett exklusivt och dyrt material, men det stämmer alltså inte, intygar Monica.

Så här lyder motiveringen för fastigheterna i Gantofta:

”Ikeas och Skanskas gemensamma koncept BoKlok har förflyttat bilden av natursten som ett exklusivt material. Genom en anpassad produktion har kostnaderna hållits nere och skiffer gjorts till ett standardval.” 

Stenpriset är instiftat av Sveriges Stenindustriförbund och delas ut varje år. Vinnaren av Stenpriset 2019 utses under hösten. Övriga två nominerade är Panoramaterassen i Rinkeby samt Restaurang Frantzén i Stockholm.

BILD: Fastigheterna med skifferfasader finns i Gantofta utanför Helsingborg och är nominerade till Stenpriset 2019.