Nyheter

Sehlhall och Host i partnerskap för utveckling av vårdboenden

Nystartade Sehlhall Fastigheter och norska fastighetsbolaget Host, som bland annat förvaltar First Hotels har ingått i ett långsiktigt partnerskap för att utveckla social infrastruktur i direkt anslutning till Hosts fastigheter i Sverige.

Host äger och förvaltar fastigheter med hyresgäster från Tribe Hotels. I Sverige äger Host fastigheter i elva kommuner, i centralt belägna lägen. Samtliga fastigheter förvaltas under varumärket First Hotels.

– Host har ett antal mycket intressanta fastigheter i sin portfölj. Vi insåg snabbt att dessa hade potential att kompletteras med social infrastuktur, i form av moderna vårdboenden och trygghetsbostäder. Sehlhall och Host kan dra nytta av varandra inom en rad områden. Detta blir ett bra exempel på hållbar och social infrastruktur, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.

I samråd med de aktuella kommunerna kommer Sehlhall och Host att arbeta fram lämpliga planer för uppförande av såväl äldreboenden som trygghetsbostäder, gruppboenden och förskolor, på eller i direkt anslutning till Hosts fastigheter.

– Vi tar vårt samhällsansvar genom att investera i centralt belägen omsorg, och vi gör det tillsammans med Sveriges mest erfarna utvecklare på området. Detta blir ett bra komplement till vårt befintliga bestånd, säger Anders Moe, VD på Host.

Samarbetet med Host kommer att ingå i affärsområdet Sehlhall Vårdbostäder.

Host Hoteleiendom AS är ett fastighetsbolag med fokus på förvärv, försäljning och förvaltning av hotellfastigheter.
Portföljen består av 17 fastigheter i Skandinavien, varav 4 i Norge, 11 i Sverige och 2 i Danmark, samt flera utvecklingsanläggningar.
Företaget ägs av investeringsföretaget Fying Elephant, som förutom Host Hoteleiendom AS är delägare i hotellledningsföretaget Maribel AS.
Maribel AS är en av Europas största hotelloperatörer, som driver hotell inklusive varumärket Moxy och sitt eget varumärke First Hotels.

Bild: rawpixel