Nyheter

Congrid lanserar digital Gjutdagbok

Congrid är ett programvaruföretag inom byggbranschen och utvidgar nu sin produktportfölj med ett digitalt gjutprotokoll. Den lösning som härstammar från Congrids KIRAHub -projektet underlättar kvalitetskontrollen av betongkonstruktioner samt möjliggör effektivare kontroll av livscykeln hos konstruktioner.

Då byggföretagen använder det digitala gjutprotokollet kan de spara dokumenteringen av betongkonstruktioner på en digital plattform i stället för att få det på papper och Excel-filer. Tack vare lösningen kan protokoll om gjutarbeten planeras och dokumenteras på ett och samma ställe samt informationsgången följas upp i realtid, och därigenom blir det lättare att reagera på brister och fel. För byggbranschen ger det digitala gjutprotokollet möjlighet att förbättra förutseende, informationsflöde och samarbete mellan olika parter.

Byggmästare Matti Huusko, stiftande medlem av Congrid anser att införandet av den digitala Gjutdagboken i kvalitetskontrollen är ett betydande steg mot en digitalisering av byggbranschen.

– Tillverkning av betong är en skiftesrik process, där slutresultat beror på många faktorer såsom kompetens, säkerhetsåtgärder och kvaliteten på betongen. Vårt mål var att skapa en digital lösning, som förbättrar informationsgången och samarbetet mellan betongleverantörer och byggarbetsplatserna så att alla parter i projektet har tillgång till data. I framtiden kommer IoT-teknologin att vara en viktig del av hanteringen av omständigheter i anslutning till betong.

Congrid grundades 2013 och har utvecklat ett programvarukoncept för att förbättra kvalitets- och säkerhetshanteringen på byggarbetsplatserna samt för att maximera produktiviteten på byggarbetsplatsen. Över hundra kunder använder systemet på byggarbetsplatser i de nordiska länderna. Olika experter inom byggbranschen använder programvaran, bland annat byggföretag, huvudentreprenörer, beställare och underleverantörer.