Nyheter

Balder förvärvar fastighet och byggrätt i centrala Göteborg

Fastighets AB Balder förvärvar fastigheten Lorensberg 55:15 som innehåller 38 000 kvm hotell, handel och kontor längs Kungsportsavenyn i centrala Göteborg. Största hyresgäster är Scandic, Coop, HM, KappAhl, Intersport m.fl. Fastigheten är miljöcertifierad enligt miljöbyggnad guld. Fastigheten tillträds under det fjärde kvartalet 2019.

Balder förvärvar även en byggrätt i centrala Göteborg som möjliggör byggnation av ca 290 lägenheter omfattande en yta om 23 000 kvadratmeter BTA. Man bedömer att byggnationen kommer att kunna påbörjas under 2020 och färdigställas 2022–2023.

Säljare är Skandia Fastigheter.